V petek dne, 15. aprila 2011, ZARADI DNEVA FAKULTETE, ODPADEJO vsa predavanja in vaje v času od 12. do 15. ure!

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115