ŠIS - Študentski informacijski sistem

ŠIS - Študentski informacijski sistem

ŠIS je dostopen iz spletne strani Pravne fakultete ali na
URL naslovu: https://vispf.uni-lj.si/

Navodila za uporabo Študentskega informacijskega sistema - ŠIS se nahajajo v pripeti datoteki.

Datoteke