Poletne šole

27. 5. 2014
Poletna šola na temo pravnega pisanja (Brno, Češka)

Masarykova univerza v Brnu bo med 11. in 15. avgustom 2014 organizirala tretjo poletno šolo na temo pravnega pisanja. 

Prijave zbirajo od 10. junija do 31. julija 2014. 

Več informacij najdete na: http://legalwriting.law.muni.cz/.

13. 5. 2014
Poletna šola »International Summer School on Dispute Resolution« v Berlinu (Nemčija)

Humboldt-Universität zu Berlin in Tulane University vabita na mednarodno poletno šolo na temo alternativnega reševanja sporov z naslovom »International Summer School on Dispute Resolution«, ki poteka vsako leto v Berlinu.

Letošnja, že šestnajsta poletna šola, bo potekala od 20. julija do 2. avgusta 2014, nanjo pa se je mogoče prijaviti do 30. maja 2014. V prvem tednu udeleženci spoznavajo in se urijo v pogajanjih, v drugem tednu pa se preizkusijo tudi v postopku mediacije. Obenem ob popoldnevih oba tedna potekajo tudi predavanja iz mednarodne arbitraže.

Več informacij najdete na: http://ifa.rewi.hu-berlin.de/SummerSchool.htm

14. 4. 2014
Poletna šola v Frankfurtu na Odri (Nemčija) 

Med 7. in 20. septembrom 2014 bo Univerza Viadrina iz Frankfurta na Odri organizirala poletno šolo na temo evropskega sistema varstva človekovih pravic. 

Rok prijave: 31. maj 2014 

Več informacij najdete na: http://www.rewi.europa-uni.de/de/forschung/projekte/summercourse/index.html 

14. 4. 2014
Poletna šola v Nijmegenu (Nizozemska) 

Med 3. in 16. avgustom 2014 bo Univerza Radboud iz Nijmegena organizirala poletno šolo. Študenti bodo lahko izbirali med šestimi kategorijami ponujenih tem. 

Rok prijave: 15. junij 2014 

Več informacij najdete na: http://www.ru.nl/radboudsummerschool/


8. 4. 2014
Poletna šola evropskega zasebnega prava v Salzburgu

Od 30. junija do 12. julija 2014 bo v Salzburgu že petnajstič potekala Poletna šola iz evropskega zasebnega prava, ki jo organizira Univerza v Salzburgu.
Več informacij na spletnih straneh poletne šole .

Katedra za civilno pravo PF UL lahko dvema študentoma zagotovi udeležbo brez plačila kotizacije(vendar študent sam krije stroške prevoza, prehrane in nastanitve), zato zainteresirane za oprostitev plačila kotizacije vabimo, da do 13. aprila 2014 oddajo vlogo (s CV, ki naj vsebuje tudi podatke o dosedanjih ocenah na PF, in z motivacijskim pismom z razlogi za izbor in razlogi za oprostitev plačila) doc. dr. Ani Vlahek v njenem predalu v dekanatu in po elektronski pošti. Prednost imajo študentje višjih letnikov.

Podrobnejše informacije o poletni šoli in prijavi se nahajajo v pripetih datotekah na spetni oglasni deski.

1. 4. 2014
Poletna šola "
EU Law: Four Freedoms, View from a Mountain" na Češkem

Pravna fakulteta Karlove univerze 'Univerzita Karlova' v Pragi organizira poletno šolo Evropskega prava, ki bo potekala v čudovitem okolju Giant Mountains na Češkem od 6. do 20. julija 2014.
Program je sestavljen iz splošnega tečaja (s poudarkom na notranjem trgu EU, natančneje na prostem pretoku blaga, oseb, storitev in kapitala) ter specialnih tečajev  (notranji trg EU s širšega vidika z uporabo ustavne in politične teorije, politične ekonomije, družbene teorije in sociologije). Med predavatelji bo tudi dolgoletni profesor na Pravni fakulteti UL
dr. Marko Ilešič, sedaj sodnik na Sodišču Evropskih skupnosti v Luxemburgu.

Šolnina je 500 EUR, v ceno je vključena tudi nastanitev in polni penzion.

Rok prijave: 30. april 2014

Več informacij na spletni strani : http://summer.society.cz/

24. 3. 2014
Poletna šola "Intellectual Property Law Summer Institute" v Opatiji (Hrvaška)

Pravna fakulteta univerze ‘Michigan State University’ za svoje študente iz ZDA tradicionalno organizira poletno šolo s področja prava intelektualne lastnine na Hrvaškem. Udeležbo na prvem delu poletne šole, ki bo pod naslovom "Intellectual Property Law Summer Institute" potekal v Lovranu pri Opatiji, bodo ponovno ponudili tudi nekaj študentom Pravne fakultete v Ljubljani  Balkana, ki bodo morali za udeležbo plačati znižano ceno (500 EUR). V to ceno bo poleg šolnine vključena tudi namestitev v dvoposteljnih sobah v študentskem domu. Šola bo potekala od 16. julija do 1. avgusta 2014, vodili pa jo bodo ameriški profesorji. 

Rok prijave: 3. april 2014 

Več informacij najdete na spletni oglasni deski.

24. 3. 2014
Poletna šola »Liberty, Equality, Fraternity« v Utrechtu (Nizozemska)

Utrechtska mreža, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani, vabi študente na svojo poletno šolo z naslovom »Liberty, Equality, Fraternity«, ki bo potekala od 7. do 18. julija 2014 v mestu Utrecht, Nizozemska. 

Cena: 600 EUR (Utrechtska mreža bo vsaki univerzi članici za enega kandidata namenila sredstva v višini 250 EUR) 

Rok prijave: 15. april 2014 

Več informacij najdete na: www.lefsummerschool.eu 

24. 3. 2014
Poletna šola na temo prava informacijske tehnologije v Hanorvu (Nemčija)

V Hanovru bo med 21. julijem in 15. avgustom 2014 potekala poletna šola IN SITU, katere tema bo pravo informacijske tehnologije. Program bo potekal v angleškem jeziku, prijavijo pa se lahko študenti, ki bodo do tedaj zaključili vsaj dva letnika študija prava. Šolnina stane 1.400 EUR; v ceno so vključeni namestitev, izleti (tudi v Hamburg in Berlin), vstopnine in kosila v času predavanj.

 Rok prijave: 15. maj 2014 

Več informacij je na voljo na: http://www.itwillbefun.eu/

 24. 3. 2014
Poletna šola Univerze v La Coruñi (Španija)

Univerza v La Coruñi ponuja 22 različnih tritedenskih intenzivnih programov v okviru svoje poletne šole, ki jo bodo organizirali med 4. in 22. avgustom 2014. Programi se bodo izvajali v angleškem jeziku.

Več informacij najdete na: http://www.udc.es/ori/iss

8. 3. 2014
Poletna šola Ekonomske fakultete v Ljubljani: Take the Best from East and West 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani bo med 7. in 25. julijem 2014 organizirala novo serijo svoje mednarodne poletne šole z naslovom “Take the Best from East and West”. Letos je poleg predmetov s področij, ki jih pokriva Ekonomska fakulteta, udeležencem na voljo tudi precej predmetov drugih fakultet Univerze v Ljubljani. Pravna fakulteta ponuja predmeta ‘Outline of Slovene Legal History’ in ‘Diplomatic and Consular Law’. Vsak udeleženec si lahko izbere največ dva predmeta. Predavatelji bodo predavali v angleškem jeziku. 

Cena enega predmeta je za študente Univerze v Ljubljani 200 EUR in velja za prejeto plačilo do 9. maja 2014. Za plačilo od 10. maja do 10. junija 2014 se zaračuna dodatni znesek v višini 150 EUR (t.i. 'late payment fee'). Cena vključuje: šolnino za izbran predmet in študijsko gradivo, organizirane družabne dogodke, paket dobrodošlice ter stroške organizacije. 

Več informacij najdete na spletni strani: http://www.ef.uni-lj.si/summerschool

Rok prijave: 10. junij 2014 (za zgodnje prijave pa že: 9. maj 2014)

8. 3. 2014
Poletna šola Univerze na Reki (Hrvaška) 

Med 30. junijem in 12. julijem 2014 bo na Ekonomski fakulteti Univerze na Reki (Hrvaška) potekala 10. mednarodna Jean Monnet poletna šola z naslovom »International Environment and the European Integration«. Namenjena je študentom ekonomije, prava in drugih sorodnih študijev, ki jih zanima razširiti svoje znanje o procesu evropske integracije. 

Cena šolnine: 600 EUR (vključeni tudi družabni program, hrana in namestitev) 

Več informacij najdete na:  http://www.efri.hr/en/summer-school  

Rok prijave: 8. junij 2014 

8. 3. 2014
Poletne šole v Groningenu (Nizozemska) 

Univerza v Groningenu poleti 2014 organizira več poletnih šol hz različnih področij.

Več informacij najdete na: www.rug.nl/summerschools  

8. 3. 2014
Poletna šola Univerze La Sapienza v Rimu (Italija)

Univerza La Sapienza vabi na poletno šolo italijanskega jezika in kulture, ki bo potekala med 14. in 26. julijem 2014 v Rimu.

Rok prijave: 30. april 2014

Več informacij je na voljo na: http://en.uniroma1.it/study-us/summer-school

15. 2. 2014
Poletna šola nemškega in evropskega prava v Münchnu 

Univerza LMU v Münchnu organizira poletno šolo, ki bo v angleškem jeziku potekala med 2. in 26. julijem 2014. 

Rok prijave: 1. april 2014 

Več informacij najdete na: www.must-misu.de

15. 2. 2014
EUROsimA 2014 - simulacija EU v Istanbulu Ankari 

Med 28. aprilom in 4. majem 2014 bo v Ankari potekala že deseta študentska konferenca oziroma simulacija EU z naslovom 'EUROsimA 2014'. Prvi del bo potekal v Istanbulu, drugi pa v Ankari.

Več informacij najdete na spletnih straneh: http://www.eurosima2014.org/, https://www.facebook.com/groups/eurosima/ in https://twitter.com/EUROsimA2014.  

 
15. 2. 2014
Poletna šola v Bolzanu (Italija) in St. Moritzu (Švica)

Med 23. junijem  in 2. julijem 2014 bo v Bolzanu in St. Moritzu (v vsakem mestu po nekaj dni) potekala poletna šola na temo človekovih pravic, manjšin in migracij. Poudarek bo na politični participaciji manjšinskih skupin. Udeležilo se je bo lahko do 30 študentov, mladih raziskovalcev, politikov, aktivistov in novinarjev.

Šolnina (brez namestitve) stane 305 EUR, na voljo je tudi pet štipendij.

Rok prijave: 10. april 2014

Več informacij in prijavni obrazec lahko najdete na: www.eurac.edu/summerschool

15. 2. 2014
Dve poletni šoli Univerze v Maynoothu (Irska) 

Narodna univerza Irske v Maynoothu organizira mednarodno poletno šolo (ISS) in poletni ekstenzivni program angleščine (SEE). Oba programa se bosta odvijala med 6. julijem in 2. avgustom 2014. Prvi program (ISS) ponuja študentom na izbiro dva modula, ki vsak traja po dva tedna. Izbira se opravi med moduli: angleška literatura, evropska ekonomija, mednarodni menedžment, mednarodna trgovina, politična geografija in irska zgodovina. Drugi program (SEE) pa ponuja 80 ur pouka angleškega jezika na različnih stopnjah.

Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu: summer.school@nuim.ie  

15. 2. 2014
Poletne šole v Pragi 2014

Center za javne politike iz Prage že tradicionalno organizira t.i. praške poletne šole, v okviru katerih je izvedenih več različnih programskih sklopov (npr. eden na temo kriminala, prava in psihologije, drugi na temo lobiranja v Bruslju, tretji na temo globalizacije, itd).  Letos bodo šole potekale med 5. in 12. julijem 2014. Cena programa, vključno z namestitvijo, izleti in dvema obrokoma dnevno, je 750 EUR.  Rok prijave: 31. marec 2014

Več informacij lahko preberete na: http://www.praguesummerschools.org/

15. 2. 2014
Poletna šola Univerze v Aarhusu (Danska)

Univerza v Aarhusu vabi na svojo tradicionalno poletno šolo, ki bo potekala v dveh terminih: med 1. in 30. julijem 2014 ali med 15. julijem in 13. avgustom 2014.

Zainteresirani bodo lahko izbirali kar med 74 različnimi predmeti z različnih študijskih področij (pravo, ekonomija, politologija, itd). 

Več informacij najdete na: http://www.au.dk/en/summeruniversity/ausummeruniversity/

2. .2. 2014
Poletna šola "EBS Law Summer 2014" v Wiesbadnu (Nemčija) 

Naša partnerska univerza EBS Universität für Wirtschaft und Recht vabi na poletno šolo z naslovom »EBS Law Summer 2014«, ki bo potekala od 2. do 27. junija 2014 v Wiesbadnu. Udeležijo se je lahko študenti višjih letnikov ali diplomanti prava, ki jih zanimata gospodarsko pravo in pravo EU. Pravna fakulteta v Ljubljani (PF UL) bo predvidoma lahko za poletno šolo nominirala dva svoja študenta, ki bosta oproščena plačila šolnine v višini 4.000 EUR, bosta pa morala sama kriti stroške poti, namestitve, hrane ter tudi t.i. “service fee” v višini 350 EUR.

Več informacij si lahko preberete na spletni oglasni deski.  

Rok prijave: sreda, 26. februar 2014 

2. 2. 2014
Poletna šola v Bayreuthu (Nemčija) 

Univerza v Bayreuthu vabi na mednarodno poletno šolo, ki bo ponudila osem različnih predmetov (med njimi npr. evropsko in mednarodno pravo, ekonomija in mednarodni odnosi) in bo potekala od 14. do 18. julija 2014. Program bo potekal v angleščini. 

Več informacij je na voljo na spletni strani: www.summerschool.uni-bayreuth.de 

15. 12. 2013
Poletna šola v Seulu (Južna Koreja)

Univerza v Ljubljani vabi svoje študente, da se v okviru meduniverzitetnega sodelovanja prijavijo na razpis za poletno šolo v Seulu, ki bo potekala od 27. junija do 25. julija 2014.

Izbrani študenti bodo oproščeni šolnine, stroškov registracij, namestitve in stroškov ogledov in kulturnih aktivnosti po Seulu, prav tako bodo upravičeni do delnega sofinanciranja 4-dnevne ekskurzije na otok Jeju Island. Potne stroške, prehrano in delno plačilo prej omenjene ekskurzije si študentje plačajo sami.

Rok prijave: 2. 4. 2014

Več informacij o razpisu in prijavni obrazec najdete na: http://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/2013121008130213/

Več informacij o poletni šoli pa je na voljo na: http://iice.uos.ac.kr

15. 12. 2013
Poletna šola v Šanghaju (Kitajska)

Poletna šola v Šanghaju bo poleti 2014 že tretje leto zapored organizirana v sodelovanju s Konfucijskim inštitutom v Ljubljani ter Šanghajsko univerzo za poslovanje in ekonomijo, Kitajska.

Poletna šola se bo odvijala od 13. julija do 13. avgusta 2014. Temeljila bo na jeziku, poslu in kulturi: v dopoldanskem času se bodo študenti učili kitajščino; popoldnevi bodo v znamenju spoznavanja predstavnikov in obiska na Kitajskem uveljavljenih podjetij, poslušanju predavanj na temo uspešnega poslovanja na Kitajskem ter priprave in izvedbe poslovne ideje; kulturni del pa bo zajemal spoznavanje bogate in raznolike kitajske kulture v obliki delavnic.  

Rok za prijavo: 16. 2. 2014

Na voljo je 80 mest.

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://www.shanghaisummerschool.com/.
Za osebno predstavitev ali odgovor na morebitna vprašanja pa lahko pišete na: info@shanghaisummerschool.com.


Arhiv

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115