Enotedenska »zimska šola« iz primerjalne pravne zgodovine stvarnega prava s profesorjem Williamom Ianom Millerjem (University of Michigan Law School, Ann Arbor)

Drugi poziv študentom k prijavi na enotedensko »zimsko šolo« iz primerjalne pravne zgodovine stvarnega prava s profesorjem Williamom Ianom Millerjem (University of Michigan Law School, Ann Arbor)

https://www.law.umich.edu/FacultyBio/Pages/FacultyBio.aspx?FacID=wimiller z delovnim naslovom:

ON PERSONS (and personifications), THINGS (and reifications)

and SETTING OF BOUNDARIES IN COMPARATIVE LEGAL HISTORY

»A land is a subject to land as a man is a slave of another« (Azo from Bologna on servitutes)

“… a legal wall (löggarð) … should come to the shoulder of a man whose arm-size gives valid ells and fathoms.” (Grágás II, p. 110)
 

Od kod ideja »služnosti« (servitutes)? Ali je to ideja, ki so jo poznali in razvili samo Rimljani? Kako so problematiko, ki jo srečamo pri vseh civilizacijah, opojmili v delu Evrope, ki z rimskim pravom ni imela stika do moderne dobe? Zakaj je pri nas leta 1853 ob t.i. servitutni regulaciji toliko zmede? Ali morda zato, ker se je recepcija rimskopravnih pojmov na tem področju v pravnem življenju pri nas začela res uveljavljati šele s pomočjo ODZ kot civilne kodifikacije moderne dobe, tj. na podlagi podržavljenega (tudi) stvarnega prava in sodnega sistema? In temeljno, kaj je v pravni zgodovini oz. primerjalnem pravu lahko pomenilo, če je nekdo zemljišče ogradil?

Termin šole je predviden za februar 2017. Točen termin bo določen v dogovoru že s prijavljenimi študenti v začetku oktobra. Število študentov je omejeno: 5-10. Za vse ostale informacije se obrnite name po fakultetni elektronski pošti.

Na delo s profesorjem Millerjem se bomo pripravljali z analizo gradiva, ki nam ga bo poslal vnaprej, na nekaj srečanjih že v prvem semestru (po dogovoru).

Prisrčno vabljeni.

Katja Škrubej

 

E-novice
Za prejemanje novic vnesite vaš email naslov.