Izpitni rok iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (DR študij -3. stopnja) v mesecu decembru 2016

Izpitni rok iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (doktorski  študij -3. stopnja) pri prof. dr. Pavčniku bo 21. 12. 2016 ob 13. uri. Vljudno vas prosimo, da prijave z navedbo št. indeksa pošljete po elektronski pošti na naslov: referat.podiplomski@pf.uni-lj.si. Rok za prijavo je 16. 12. 2016.

Pred prijavo k izpitu iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela je potrebno referatu predložiti tudi potrdilo o pozitivno ocenjeni seminarski nalogi.