Izpitni rok iz predmetov Filozofija prava (znanstveni magisterij) ter Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (DR študij -3. stopnja) v mesecu marcu 2016

Izpitni rok iz predmetov Filozofija prava (znanstveni magisterij) ter Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (doktorski  študij -3. stopnja) pri prof. dr. Pavčniku bo v ponedeljek, 21. marca 2016 ob 9. uri. Vljudno vas prosimo, da prijave z navedbo št. indeksa pošljete po elektronski pošti na naslov: referat.podiplomski@pf.uni-lj.si. Rok za prijavo je 15. 3. 2016.

Pred prijavo k izpitu iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela je potrebno referatu predložiti tudi potrdilo o pozitivno ocenjeni seminarski nalogi.

Naj spomnimo tudi, da se študij po znanstvenem magistrskem študijskem programu Pravo s 30. septembrom 2016 zaključi. Po tem roku nobeno dejanje ni več mogoče. 30. september 2016 je zadnji dan, na katerega bo še mogoče zagovarjati magistrsko nalogo. Zaradi postopka ocene in zagovora bo lahko fakulteta postopke izvedla le za magistrska dela, ki bodo v zaključeni in s strani mentorja potrjeni obliki oddana najpozneje do vključno 9. maja 2016.

E-novice
Za prejemanje novic vnesite vaš email naslov.