Objava zagovora magistrske naloge Blaža Možine, univ. dipl. prav. "Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetnikom in stranko v konkurenčnem pravu"; ponedeljek, dne 13. 6. 2016 ob 13:30

Zagovor magistrske naloge študenta znanstvenega magisterija Blaža Možine, univ. dipl. prav. z naslovom  

"Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetnikom in stranko v konkurenčnem pravu" bo

v ponedeljek, dne 13. 6. 2016 ob 13.30 na sedežu fakultete, v sobi 017 (pritličje levo).