Objava zagovora magistrske naloge Marjetke Turk, univ. dipl. soc. "Javni sklad kot pravna oblika na področju kulture": petek, dne 17. 6. 2016 ob 14.00

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Marjetke Turk, univ. dipl. soc. z naslovom 

"Javni sklad kot pravna oblika na področju kulture" bo

v petek, dne 17. 6. 2016 ob 14.00 v seminarski sobi št. 327 (III. nad.).