Nacionalni raziskovalni projekti

Programske skupine (ARRS):

NASLOV

VODJA

TRAJANJE

Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni sistem

prof. dr. Grega Strban

1.1.2018 - 31.12.2023


Aplikativni raziskovalni projekti (ARRS):
 

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe

prof. dr. Miha Juhart

1.7.2018 – 30.6.2020

Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji

prof. dr. Ana Vlahek

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1.7.2014 - 30.6.2016

Pravni terminološki slovar - dokončanje

prof. dr. Marko Snoj

(Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

1.10.2014 - 30.9.2017

 Temeljni raziskovalni projekti (ARRS): 

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki

Prof. dr. Renata Salecl

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)


1.5.2017 - 30.4.2020

Pravo v dobi velikih podatkov: Reguliranje zasebnosti, transparentnosti, tajnosti in drugih nasprotujočih si vrednot v 21. stoletju

prof. dr. Aleš Završnik

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1.7.2014 - 30.6.2017

Ciljni raziskovalni projekti – CRP (ARRS):

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


MAPA: Multidisciplinarna Analiza Prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki

prof. dr. Grega Strban

1.4.2018 - 31.3.2020

Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov

dr. Urša Vilhar

(Gozdarski inštitut Slovenije)

1.10.2016 - 30.9.2018

Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti


prof. dr. Vasilka Sancin

1.10.2016 - 31.3.2018

Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva


prof. dr. Bojan Bugarič

1.10.2016 - 30.9.2017

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115