Pravno-ekonomski izzivi na področju prirejanja klasičnih iger na srečo in stav

Trajanje projekta: 4 mesece

Kratka vsebina projekta:

Gospodarska družba Športna loterija si želi v okviru obstoječega kadra in v sodelovanju s ključnimi deležniki vzpostaviti centre znanja in razvoja s področja stav in klasičnih iger na srečo v Sloveniji in regiji, in sicer z namenom razvoja tega področja v Sloveniji, v skladu s smernicami postavljenimi s strani Sodišča EU. Stave in klasične igre na srečo na ravni EU niso harmonizirane, kar pomeni, da vsaka država sama postavlja cilje in vrednote in posledično pravno ureditev stav in klasičnih iger na srečo.  Področje je še posebej občutljivo, saj se lahko večina stav in klasičnih iger na srečo odvija na svetovnem spletu, kar pa pomeni, da lahko ponudniki ponujajo stave in klasične igre na srečo kjerkoli na svetu, ne da bi imeli licenco posamezne države. Zajezitev ponujanja igre na srečo brez licence v posamezni državi je pravno in tehnično izjemno zahtevna naloga. Po drugi strani pa je tudi razvoj iger na srečo izziv, saj mora vsaka država članica vzpostaviti takšen sistem iger na srečo, da sta njihova ponudba in marketing sorazmerna s cilji in vrednotami, ki jih zasleduje vsaka država na področju ponujanja iger na srečo. Namen projekta je bil zasledovati cilj načrtovanja razvoja takšnih iger in stav, ki bodo v skladu z EU sodno prakso, ki bodo zasledovale vrednote, ki so navedene v slovenskih predpisih o igrah na srečo in nudile okvir za odgovorno igranje iger na srečo v Sloveniji. V ta namen so bile igre na srečo ter okolje, v katerem deluje gospodarska družba Športna loterija, analizirane tako s primerjalno-pravnega vidika, z mednarodnega vidika ter z vidika nelojalne konkurence.

Študenti: Ajda Hiršelj Koštrun, Nika Goltnik, Lea Kremič, Gaj Pogorelec in Luka Štrubelj

Glavni pedagoški mentor in koordinator: prof. dr. Katarina Zajc

Delovni mentor: dr. Edvard Kolar

Drugi pedagoški mentor: doc. dr. Jaka Cepec

Rezultat projekta

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115