Varstvo zasebnosti in pametni domovi

Trajanje projekta: 5 mesecev

Kratka vsebina projekta:

Maja 2018 bo v državah Evropske unije začela veljati Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Uredba GDPR). Za podjetja, ki upravljajo z osebnimi podatki, bo uredba prinesla številne nove obveznosti, za njihovo kršitev pa predpisuje visoke kazni. V zadnjih letih je v vzponu razvoj tehnologije pametnih domov, pri katerih lahko uporabnik računalniško nastavi različne funkcije. Upravljanje s funkcijami se lahko opravlja preko računalnika, ki je nameščen v domu, naprednejši sistemi pa temeljijo na upravljanju preko t. i. oblaka. Pri takem načinu upravljanja so v oblaku shranjeni določeni podatki o posameznem domu oz. se v oblak taki podatki stekajo, iz oblaka pa se v pametni dom posredujejo navodila za izvedbo ukaza.

Študenti prava ter računalništva in informatike bodo sodelovali s podjetjem Voxior d.o.o., ki ponuja informacijske rešitve za pametne domove. Raziskovali bodo tehnične in pravne vidike implementacije Uredbe GDPR na razvoj proizvodov podjetja ter za podjetje iskali najboljše rešitve, ki bodo zakonite, uresničljive in stroškovno učinkovite tako za podjetje kot za potrošnike.

Študenti: Karin Dodič, Anja Šinkovec, Jana Šteblaj, Tadej Baloh, Urban Marovt, Matic Tempfer,  Aleksej Tomažič in Matic Novak

Glavni pedagoški mentor in koordinator: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl

Delovni mentor: Dejan Bukovnik

Drugi pedagoški mentor: prof. dr. Marko Bajec

Rezultat projekta

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115