Harmonizacija metodologije za analizo načinov izvršitve odločb ustavnega sodišča

Trajanje projekta: 5 mesecev 

Kratka vsebina projekta: 

Namen projekta je bil analiza odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije z vidika instituta določitve posebnega načina izvršitve. Projekt je obsegal obsežen pregled odločitev US z namenom izločitve tistih odločb, kjer je US določilo poseben način izvršitve, temu pa bo sledila podrobna vsebinska analiza z namenom ugotovitve, ali je mogoče iz konkretnih primerov abstrahirati splošnejše kategorije in jih razčleniti. Nadalje je projekt obsegal primerjalno pravni pregled izbranih Sloveniji sorodnih tujih pravnih redov z daljšo tradicijo delovanja ustavnih sodišč z namenom ugotoviti, ali obstaja praksa, do kam sežejo pooblastila ustavnih sodišč in kje so te skrajne meje. Sodelujoči na projektu so sintetizirali pridobljene in analizirane podatke ter izvedli ekonomsko in politično analizo posameznih načinov izvršitve, da bi ugotovili, kakšne posledice imajo za posameznika in širšo družbo, ter kako proaktivnost US vpliva na percepcijo družbe o njegovi pomembnosti v slovenskem ustavnem redu.

Ključni rezultat je vzpostavitev metodološkega okvirja za nadaljnje raziskovanje in analiziranje načina izvršitve odločb US in strukturirane baze podatkov, ki vsebuje vse odločitve, v katerih je bil določen poseben način izvršitve odločbe. Rezultati projekta so zbrani v priročniku, ki bo v bodoče odvetnikom, sodnikom, študentom in profesorjem prava, kakor tudi nepravnikom omogočal boljše razumevanje delovanja US v zvezi z uporabo instituta določitve načina izvršitve.

Študenti: Melvin Kapo, Žan Klobasa, Barbara Kompan, David Bertalanič, Erik Čibej, Tim Horvat, Matija Pušnik in Klemen Randl 

Glavni pedagoški mentor in koordinator: izr. prof. dr. Saša Zagorc 

Delovni mentor 1: Matija Urankar 

Drugi pedagoški mentor: doc. dr. Tina Jukić

Delovni mentor 2: Uroš Petohleb

Rezultat projekta

 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115