Izbrani mednarodnopravni in ekonomski vidiki preprečevanja korupcije - odkrivanje, zaseg in odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi

Trajanje projekta: 4 mesece

Kratka vsebina projekta:

Slovenija je pogodbenica Konvencije Združenih narodov proti korupciji od 1. aprila leta 2008. S tem je prevzela mednarodnopravne obveznosti, ki vključujejo tudi aktivnosti na področju odkrivanja, zasega in odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi, ki izvira iz koruptivnih dejanj. Ker je ravno finančni dobiček eden od glavnih ciljev čezmejnega kriminala, pogosto omogočenega s korupcijo, je odvzem protipravno pridobljenega premoženja, vključno s tistim, ki je bilo pridobljeno s pomočjo koruptivnih dejanj, postalo ključni cilj sodobne kazenske politike. V ta namen je Republika Slovenija v zadnjih letih sprejela vrsto ukrepov za izboljšanje delovanja policijskih in pravosodnih organov na tem področju. Tu seveda obstaja več težav in izzivov. Predvsem je ključno tudi sodelovanje podjetij, ki naj bi za celovito in učinkovito spopadanje s korupcijo, tudi v svoji korporativni strukturi in strategiji ter viziji podjetja zagotovili mehanizme in pristope s ciljem preprečevanja korupcije. Samo policijsko in pravosodno sodelovanje pri usmerjanju, zasegu in odvzemu kriminalnih sredstev namreč ni vedno učinkovito.

V okviru raziskovalnega projekta smo opravili temeljito analizo (v obliki študije) aktualnega stanja na področju izbranega vidika preprečevanja korupcije - odkrivanje, zaseg in odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi, dopolnjeno s predlogi konkretnih ukrepov za katere menimo, da lahko ponudijo koristno izhodišče za različne deležnike glede potrebnega nadaljnjega delovanja. Pričakujemo, da bodo pristojni organi uporabili študijo za razmislek o morebitnih izboljšavah normativne ureditve.

Projektna ekipa:

·         Študenti: Tanja Lukan, Petra Rozman, Hatice Lale, Žan Novak, Nika Goltnik, Liza Jerman, Rok Pučnik in Luka Štrubelj

  • Pedagoški mentor 1 : izr. prof. dr. Vasilka Sancin
  • Pedagoški mentor 2: as. dr. Sandra Damijan
  • Strokovni sodelavec 1: Sebastijan Peterka
  • Strokovni sodelavec 2: Drago Kos
Rezultat projekta

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115