Presoja vplivov na podnebje

Trajanje projekta: 4 mesece

Kratka vsebina projekta:

Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC) je oktobra 2018 izdal svoje zadnje poročilo o vplivih globalnega segrevanja nad 1.5 stopinj Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem. Poročilo opozarja na resne nevarnosti, v kolikor države ne bodo sprejele ukrepov, s katerimi bi zamejile globalno segrevanje. Hkrati iz poročila izhaja, da obstaja jasna pot k preprečevanju katastrofalnih podnebnih sprememb. Med drugim je IPCC poudaril, da je ključno, da pri strateških presojah vplivov na okolje upoštevamo tudi vpliv presojanih dejavnosti na podnebje. Mednarodno pravo, evropsko pravo in nacionalno pravo pa kljub omenjenemu opozorilu še ne vsebujejo dovolj zaostrenih zahtev o vključitvi ocene vplivov na podnebje v presojo vplivov na okolje. Kriterijev za presojo vplivov načrtov in konkretnih projektov na podnebje ni ali pa so zelo nedorečeni. To posledično pomeni, da ostaja to vprašanje nenaslovljeno ob vsaki izdaji dovoljenja za obratovanje za vsak večji industrijski poseg. Evropske smernice o vključevanju podnebnih vidikov v poročilo o presoji vplivov na okolje sicer to delno naslavljajo, vendar so te smernice presplošne in se v praksi ne uporabljajo ali pa izdelovalci presoj zgolj pavšalno opisujejo vplive brez jasnih zaključkov v kolikšni meri je zaradi vpliva na podnebje načrt ali projekt sprejemljiv ali ne.

S tem projektom smo želeli pripraviti koherenten osnutek priporočil, ki jih je treba upoštevati pri strateških presojah vplivov na okolje in jih preko delavnic predstaviti današnji mladini. Najbolj pomembne za spremembo poteka naslavljanja podnebnih sprememb in posledic za mlade so ravno strateške presoje vplivov na okolje, saj s njimi zastavimo načrte in programe za presojanje vplivov na podnebje, v katerem bodo živeli današnji mladi in bodoče generacije.

Projektna ekipa:
  • Študenti: Anja Magdič, Žaklin Butinar, Eva Mikelj, Timotej Sajko, Daška Levstik, Hana Palčič Vilfan, Ajda Jančar, Eva Bezek, Veronika Bastl in Jan Tomšič
  • Pedagoški mentor: doc. dr. Maša Kovič - Dine
  • Strokovna sodelavka: mag. Senka Šifkovič Vrbica
Rezultati projekta:
1. Študija
2. Predlogi
3. Delavnica
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115