Prof. dr. Fran Eller in pesniška zbirka Koroške pesmi

Profesor dr. Fran Eller (1873 – 1956), doma iz Ziljske doline na Koroškem, je bil na naši fakulteti profesor za finančne vede in finančno pravo. Preden se je odločil za študij prava na Dunaju, je nekaj časa v Gradcu poslušal predavanja iz filozofije. Prvi del svoje karierne poti, še v času Habsburške monarhije, je opravil pri različnih finančnih oblastvih predvsem na Kranjskem, drugi del, tj. med leti 1909 in 1918, pa na finančnem ministrstvu na Dunaju. V letu 1905/1906 je bil eden izmed tistih mladih pravnikov, ki so prejeli štipendijo Naučnega ministrstva (po posredovanju Ivana Hribarja!) za potrebe habilitacije. Študije iz narodnega gospodarstva in iz finančnih ved je opravil na Dunaju in Berlinu. Po prevratu 1918 je prišel v Ljubljano, kjer je stopil v službo Narodne vlade pri njenem poverjeništvu za finance. Leta 1920 je bil imenovan za rednega profesorja na naši fakulteti. 

Že kot dijak se je udejstvoval v literarnih krogih, zlasti tudi z Ivanom Cankarjem in Franom Govekarjem. S svojo prozo in pesmimi je sodeloval v reviji Ljubljanski zvon. Kot zaveden koroški Slovenec je bil eden tistih, ki jih je izguba koroških ozemelj na podlagi plebiscita še posebej prizadela. Izraz tega je pesniška zbirka njegovih lastnih pesmi (in ne morda pesmi, zbranih kot narodno blago) Koroške pesmi.

(Delno povzeto po Cankar, Izidor: Eller, Fran (1873–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi180636/#slovenski-biografski-leksikon (22. april 2019). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Profesor Fran Eller, KOROŠKE PESMI

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115