Prof. dr. Vladimir Murko in raziskava o starejših slovenskih pravnikih in profesorjih prava pri nas

Dr. Vladimir Murko (1906 - 1986) je pravo študiral na naši fakulteti, kjer je naziv doktorja znanosti dosegel leta 1929. Na fakulteti je bil zaposlen kot predavatelj od leta 1938, kot redni profesor za javne in mednarodne finance pa od leta 1947. Profesor Murko ni preučeval le javnih financ, pač pa tudi zgodovino denarništva na Slovenskem, gospodarsko problematiko Krasa, vprašanja zamejskih Slovencev, delovanje izumitelja ladijskega vijaka J. Ressla. Zato ga pregledi uvrščajo med najpomembnejše raziskovalce zgodovine znanosti pri nas. Za nas pa je ob 100. obletnici naše fakultete še posebej zanimivo zaključno poročilo o raziskavi Starejši slovenski pravniki in visokošolski učitelji iz leta 1980.
(Povzeto po kratkem opisu pri fondu iz Arhiva Slovenije SI AS 1250 Murko Vladimir, 1824-1986 http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25792)

Profesor Vladimir Murko, Starejši slovenski pravniki in visokošolski učitelj

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115