Temeljni viri

Za vse, ki vas okoliščine in zgodovina ustanovitve Pravne fakultete podrobneje zanimajo, priporočamo v branje spodaj navedeno literaturo. 

Serija člankov sto let prve slovenske pravne fakultete:

  • Škrubej, Katja: Pravna fakulteta in začetki slovenske državnosti 1918-1920, v: Pravna praksa, leto 37, št. 41/42 (25. okt. 2018), str. 26.
  • Škrubej, Katja: Začetki boja za slovenski jezik pravne znanosti, v: Pravna praksa, leto 37, št. 45/46 (22. nov. 2018), str. 22.
  • Škrubej, Katja: Slovenska pravna fakulteta kot nacionalna zahteva: taborsko gibanje in prizadevanja poslancev v deželnih zborih Kranjske in Štajerske v letih 1867-1871, v: Pravna praksa, leto 38, št. 1/2 (10. jan. 2019), str. 22.
  • Škrubej, Katja: Dajte nam slovensko univerzo! Vseučiliško gibanje na Kranjskem leta 1898 in podporne manifestacije leta 1901, v: Pravna praksa, leto 38, št. 4 (24. jan. 2019), str. 16.
  • Škrubej, Katja: Navdih za naslednjih sto let, v: Pravna praksa, leto 38, št. 7 (14. feb. 2019), str. 20.
Drugi prispevki povezani s 100. obletnico ustanovitve fakultete: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Drugi viri, uporabljeni za postavitev spletne strani:

  •  Viri fotografij za predstavitvene panoje, posvečene profesorjem:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115