Katedra za delovno in socialno pravo skozi prizmo časa: nekoč, danes, jutri – 3. srečanje

Tretji dogodek cikla ''Imeti svoj glas'', četrtkovih tematskih srečanj ob 100. obletnici PF, se je odvil v četrtek, 25. aprila 2019, ob 12.00 v Klubu Pravnikov Pravne fakultete.

Predstavitev z naslovom ''Katedra za delovno in socialno pravo skozi prizmo časa: nekoč, danes, jutri'' so pripravili as. Primož Rataj, as. Luka Mišič in as. Sara Bagari. Vse do danes je na teh dveh pravnih področjih pod okriljem Pravne fakultete v Ljubljani delovalo 6 pokojnih oziroma upokojenih profesorjev, katerih dosežki in delo so bili s kratkim orisom predstavljeni na srečanju. Njihov pomen ni le v razvoju obeh področij v slovenskem pravnem prostoru, izobraževanju in mentoriranju številnih študentov prava, temveč tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem udejstvovanju. Ob tem, da so nekateri izmed njih zasedali vodstvene funkcije na fakulteti, so pravzaprav skoraj vsi bili v določenem trenutku na svojem področju predstavniki vladne strani na mednarodni ravni ter sodelovali v zakonodajnih postopkih v najširšem smislu. Njihovo mednarodno delovanje in domet je bil izjemen, kar se odraža v priznanjih z možnostjo zasedanja nekaterih najpomembnejših funkcij v mednarodnem prostoru na tem področju, denimo v izvršnem odboru Mednarodnega združenja za delovno pravo in socialno varnost oziroma v Evropskem odboru za socialne pravice. V okviru predstavitve so bile dodatno širše orisane vzporednice 100. obletnice PF s 100. obletnico ustanovitve Mednarodne organizacije dela. Na kratko je bil dosedanji napredek v okviru njenega delovanja predstavljen kot izhodišče za reševanje nekaterih izzivov danes in v prihodnje, kot denimo problematika prikritih delovnih razmerij in razmejitev z drugimi oblikami dela ter prilagoditvami sistema socialne varnosti nestandardnim ali novim oblikam dela.