Napovednik srečanj

V okviru srečanj »Imeti svoj glas« so zaenkrat predvideni spodaj navedeni dogodki. Dogodki so interne narave, povzetki pa bodo po vsakem dogodku objavljeni.

Datum

Katedra za:

Tema srečanja

7. marec

Pravno zgodovino

Pobudniki za Pravno fakulteto UL in prvi profesorji.

14. marec

Pravno zgodovino

Skozi oči udeleženca: Janko Polec, prvoborec za slovensko univerzo.

25. april

Delovno in socialno pravo

Katedra za delovno in socialno pravo skozi prizmo časa: nekoč, danes, jutri.

9. maj

Civilno pravo

Prof. dr. Stanko Lapajne

30. maj

Kazensko pravo

"Naj bi naša bežna izvajanja prinesla v to temo vsaj malo luči!" – Branje učbenika prof. dr. Metoda Dolenca ob 90-letnici uveljavitve Zakonika o sodnem kazenskem postopku

6. junij

Civilno pravo

Prof. Stojan Cigoj

3. oktober

Mednarodno pravo

Manjšine skozi delo Katedre za mednarodno pravo zadnjih 100 let.

24. oktober

Teorijo in sociologijo prava

Tema še ni določena.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115