Prof. dr. Majda Strobl: prva profesorica prava in dekanja Pravne fakultete, mentorica generaciji ustavnih pravnikov - 9. srečanje

Hkrati z obeleževanjem 100. obletnice ustanovitve Pravne fakultete obeležujemo tudi 100. obletnico rojstva prof. dr. Majde Strobl. Tudi to je bil eden od razlogov, da je bil tokratni ekskurz v zgodovino Pravne fakultete posvečen tej pomembni slovenski pravnici, starosti slovenskega ustavnega prava, ki je neizbrisen pečat pustila tako s svojim strokovnim, kot tudi pedagoškim delom. Prof. Stroblova se je v zgodovino Pravne fakultete vpisala s tem, da je leta 1971 postala prva redna profesorica prava in istega leta tudi prva dekanja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Strokovno se je ukvarjala s temeljnimi instituti ustavnega prava, predvsem s področja (samo)upravljanja in pomembno prispevala k oblikovanju temeljev slovenskega ustavnega prava. Neizbrisno sled je pustila tudi s svojim mentorskim delom, saj je prek tega na tak ali drugačen način povezana z vsemi njenimi nasledniki na Katedri za ustavno pravo. Opravljala je tudi številne strokovne in politične funkcije, med drugim je bila tudi (tretja ženska) ustavna sodnica Ustavnega sodišča SR Slovenije (1975–1983).

Njeno življenje in delo sta nam ponudila številne iztočnice za razmislek o nekaterih, s pravom bolj ali manj povezanih vprašanjih, kot na primer o vpetosti ustavnega prava in ustavnih pravnikov v aktualne razmere v družbi in politično življenje, o vlogi žensk v pravu, posebej tudi v ustavnem pravu, pa tudi širše, o vlogi pravne fakultete in svojih profesorjev pri razvoju prava (tudi) prek vzgajanja novih generacij pravnikov.

Po predstavitvi življenja in dela prof. Stroblove se je razvila zanimiva debata, ob tej priložnosti pa smo na srečanju z veseljem gostili tudi njeno hči, odvetnico dr. Tjašo Strobelj, ki je na kratko predstavila tudi nekaj svojih spominov.

 

Galerija


Datoteke