Stanko Lapajne, utemeljitelj mednarodnega zasebnega prava na Slovenskem in njegov prispevek k razvoju civilnega prava – 4. srečanje

Četrti dogodek cikla »Imeti svoj glas« v okviru tematskih srečanj ob 100. obletnici PF se je odvil 9. maja ob 12.00 v Klubu pravnikov Pravne fakultete. Predstavitev z naslovom »Stanko Lapajne, utemeljitelj mednarodnega zasebnega prava na Slovenskem in njegov prispevek k razvoju civilnega prava" je pripravila as. dr. Karmen Lutman. V svojem prispevku je predstavila življenjsko in poklicno pot profesorja Stanka Lapajneta (1878-1941), ki velja za enega največjih slovenskih civilistov in za utemeljitelja mednarodnega zasebnega prava pri nas. Po študiju prava v Gradcu in Pragi, kjer je bil promoviran za doktorja prava, se je posvetil odvetništvu, njegov sloves o premišljeno izdelani pravni argumentaciji pa je segel tudi izven sodnih dvoran. Svoje znanje na področju mednarodnega zasebnega in kazenskega prava je izpopolnjeval na pariški Sorboni, kamor se je odpravil na priporočilo slovenskega vseučiliškega odseka, da se usposobi za »učno moč na bodoči slovenski univerzi«. Ob ustanovitvi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je začel s poučevanjem civilnega, mednarodnega zasebnega in kazenskega prava ter pomembno vplival na nadaljnji razvoj fakultete in Katedre za civilno pravo. S svojim obširnim znanstvenim opusom je spodbudil pravni napredek na področju splošnega civilnega in mednarodnega zasebnega prava, cilj njegovega dela pa je bil, kot sam zapiše, »izkoristiti vsak dober teoretični izsledek za popolnejšo normo legis ferendae«.  S tem namenom je v svojih razpravah vselej iskal konstruktivne rešitve in ponujal predloge za izpopolnitev obstoječih pravil. Bil je podpornik težnje po kodifikaciji jugoslovanskega civilnega prava in se v svojem zadnjem obdobju posvetil preučevanju možnosti za izboljšanje uradnega osnutka jugoslovanskega državljanskega zakonika.   


Vir: Slovenski Pravnik, Slavnostna številka posvečena Stanku Lapajnetu ob njegovi šestdesetletnici, leto LII., št. 7-8, Ljubljana 1938

Galerija


Datoteke