3. Poslovna forenzika – za študente PF še posebej ugodno

Namen konference, ki bo 18. in 19. septembra 2019 v Ljubljani, je primarno osvetliti vprašanja in dileme forenzičnih preiskav na področjih davkov, računovodstva in financ, vse tudi s pravnega gledišča. Osrednje teme letošnje konference bodo postopki ugotavljanja nenapovedanih dohodkov in premoženja nezakonitega izvora, postopki FURS-a, davčno izmikanje, kaj storiti, če država premoženje zaseže, kako se pripraviti na preiskavo v podjetju in sodelovati v preiskavi za čim manj težav (s tujimi izkušnjami), namenskost in nenamenskost porabe proračunskih sredstev, Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju (TPFOLERD-1), vključno z ločenim evidentiranjem dejavnosti v zdravstvu, managerji in branje bilanc, (proti)korupcija, itd. Vsekakor gre za zelo aktualna in širše družbeno pomembna vprašanja, skoraj 30 strokovnjakov pa se bo dotaknilo tudi drugih pomembnih vprašanj odkrivanja in pregona različnih kaznivih dejanj. Za koriščenje ugodnosti statusa študenta PF izrazite tvoj interes za udeležbo z e-sporočilom na Bostjan.koritnik@pf.uni-lj.si

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115