Akademik prof. dr. Jože Mencinger, upokojeni profesor Pravne fakultete, je prejel častni naziv "zaslužni profesor Univerze v Ljubljani"

Akademik prof.  dr. Jože Mencinger ima pedagoške, znanstvene in organizacijske zasluge, ki opravičujejo dodelitev naziva zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Skoraj 45 let je poučeval več predmetov pravno-ekonomske narave: ekonomsko politiko, politično ekonomijo in statistiko na Pravni fakulteti ter na drugih članicah UL. Kot raziskovalec je objavljal v uglednih mednarodnih revijah, nastopal je na številnih konferencah in sodeloval v raziskavah na univerzah v tujini. Kot aktiven javni delavec je bil podpredsednik prve slovenske demokratične vlade v začetku 1990-tih, član sveta Banke Slovenije (1991–1997), direktor EIPF (1992–1999), član Državnega sveta (2002–2007, 2007–2012) in član Fiskalnega sveta RS (2008–). Kot strokovnjak je sodeloval s State Planning Commission of the Republic of Guyana in Inter-American Development Bank (1983), s Svetovno banko (1982), kot svetovalec UNDP v Bosni in Hercegovini (1996–1997) in v Moldaviji (1997). V dveh mandatih 1997-2005 je prevzel rektorsko funkcijo Univerze v Ljubljani ter prispeval k dvigu njenega ugleda doma in v svetu, k demokratizaciji odločanja na njej in k izgradnji oziroma obnovi zgradb UL ter posameznih fakultet.

 

Profesor Mencinger iskrene čestitke!

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115