Akademsko društvo PRAVNIK vabi na strokovno srečanje IUS Caffe z naslovom Mediacija med žrtvami in storilci

Srečanje bo v četrtek, 15. 1. 2009. ob 18. uri v seminarski sobi 5 (klet) na Pravni fakulteti. Gost bo g. Robert Friškovec, koordinator za duhovno oskrbo na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij in zaporniški vikar. Več na www.adp.si
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115