Četrta konferenca o sodobnih izzivih varstva okolja – Fourth Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference

7. in 8. decembra 2020 je Pravna fakulteta pod vodstvom izr. prof. dr. Vasilke Sancin (koordinatorica konference: doc. dr. Maša Kovič Dine) organizirala že četrto, tokrat virtualno, transdisciplinarno mednarodno znanstveno konferenco za naslovom FOURTH CONTEMPORARY CHALLENGES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW CONFERENCE. Konferenca je edinstveni forum, ki išče predloge okolju prijaznih rešitev ob upoštevanju stališč, ki se oblikujejo na vseh kontinentih sveta, tako med izkušenimi strokovnjaki kot tudi predstavniki mlajših generacij. Na konferenci, ki se jo je virtualno udeležilo 353 prijavljenih iz več kot 60 različnih držav vseh petih kontinentov sveta, je svoje poglede in predloge rešitev predstavilo 32  priznanih tujih in domačih strokovnjakov in mladih raziskovalcev v 7 panelih in poster predstavitvah. Uvodno predavanje je prispeval zaslužni profesor dr. Danilo Türk, Predsednik Madridskega kluba in Globalnega visokega panela o vodi in miru. V prvem panelu, ki je obravnaval človekove pravice in okolje, pa je pomen pravice do mirnega zbiranje v povezavi z okoljskimi problemi predstavil Clément Nyaletsossi Voule, posebni poročevalec Združenih narodov za pravico do mirnega zbiranja in združevanja.

V predstavitvah in skupni razpravi, ki je sledila predstavitvam v panelih, so govorniki naslovili širok nabor tem od vprašanj človekovih pravic in pravic narave, reševanja okoljskih sporov pred različnimi sodišči,  razvoja prava podnebnih sprememb, Evropskega zelenega dogovora,  varovanja biodiverzite in preprečevanja onesnaževanja morja, do mednarodnih investicijskih sporov vezanih na okolje in varovanje okolja v oboroženih spopadih. Kot panelista sta sodelovala tudi člana Katedre za mednarodno pravo PF, as. Domen Turšič (v 5. panelu) in izr. prof. dr. Vasilka Sancin (v 7. panelu).

Za podporo pri organizaciji konference se iskreno zahvaljujemo Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO, Friedrich Erbert Stiftung in Centru za mednarodno in poslovno pravo.

Več o konferenci si lahko preberete na www.environment-law-conference.com.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115