Dan fakultete - 16. april 2014

S pesmijo "Gaudeamus igitur", ki jo je zapel pevski zbor Pravne fakultete PEGIUS, se je začela slovesnost ob Dnevu fakultete. Dekan prof. dr. Peter Grilc je v uvodnem govoru pozdravil vse , ki smo se zbrali v rdeči predavalnici, predstavil začetek delovanja fakultete ter navedel nekaj zanimivih faktografskih podatkov za primerjavo z današnjim časom. Zahvalil se je vsem, ki sodelujejo pri uspešnem delu fakultete ter nas spomnil na deseto obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo, kar je bil tudi povod za izbor letošnjega slavnostnega govornika dr. Marka Ilešiča.
Dr. Marko Ilešič je bil dolga leta, sprva kot študent, kasneje asistent, profesor in dekan, vpet v delovanje Pravne fakultete, v letu 2004 pa je postal sodnik Sodišča Evropske unije v Luxemburgu. Sodnik dr. Ilešič je spregovoril  o zgodnjih začetkih poučevanja evropskega prava na ljubljanski fakulteti, pomembnosti povezave med različnimi pravnimi področji ter dobrem pravnem znanju, ki ga študentje naše fakultete lahko pridobijo za uspešen vstop v evropski prostor.

Ob Dnevu Pravne fakultete se vsako leto študentom in diplomantom podeljujejo nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija.

V imenu fakultete so dekan prof. dr. Peter Grilc, prodekan prof. dr. Igor Kaučič  in prodekan prof. dr. Grega Strban podelili sledeča priznanja:

- zlate listine za izjemen  študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več  in so opravili zadnji izpit v obdobju med 1. aprilom preteklega leta in 31. marcem letošnjega leta. Pri izračunu povprečne ocene so bile upoštevane vse pozitivne in negativne ocene.
Prejemniki zlate listine so bili: Simon Tertnik, Neža Muhič, Tina Korošec, Nika Bosnič, Jan Primožič, Mateja Fakin in Eva Zakrajšek.

- priznanja za izrazito kvalitetno diplomsko nalogo na podlagi mentorjev so prejeli: Ana Arh, Maša Hribar,  Jerica Koren, Denis Fratnik, Jan Gorjup, Tina Korošec, Neža Muhič, Barbara Oven in Laura Šiftar.

- priznanja za odmevne dosežke  na področju obštudijskih dejavnosti
Tudi letos je fakulteta podelila priznanja in pohvale za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti, to je sodelujočim na študentskih tekmovanjih in za druge posebne dosežke. Že nekaj let študenti PF uspešno sodelujejo tudi na mednarodnih tekmovanjih, kjer dosegajo vidne rezultate.

- Regionalno Moot Court tekmovanje iz poznavanja EKČP (Ljubljana, april 2013); 1. mesto ter najboljši pisni memorandum na strani države.
Ekipa: Matej Brajnik, Katja Doležalek, Domen Kavka, Ema Patricija Končan, Marjan Kos, Maja Ramšak, vodja: Aleš Žiher

- Trans-European Moot Court tekmovanje iz poznavanja EKČP (Strasbourg, november 2013): 2. mesto.
Ekipa:  Matej Brajnik, Katja Doležalek, Domen Kavka, Ema Patricija Končan, Marjan Kos, Maja Ramšak, vodja: Aleš Žiher. 

- Zmagovalna ekipa VI. Pitamičevega vseslovenskega tekmovanja študentov prava
Ekipa: Klavdija Kek, Glorija Meglič, Kristina Lazarevič Padar

- CEEMC 2013 Brno (regionalno tekmovanje iz poznavanja prava EU)
Ekipa je dosegla 1. mesto v kategoriji pisnih izdelkov (memorandumov za tožnika in toženca). Neža Šubic je prejela nagrado za najboljšo govornico in je opravljala kratek staž na Sodišču EU.
Ekipa:  Neža Šubic, Helena Uršič, Jure Globočnik, vodje: Dušan Mitrović, Urška Cujnik, Karmen Lutman , mentorica: doc. dr. Ana Vlahek

- ELMC 2013/14 Torino (svetovno tekmovanje iz poznavanja prava EU)
Na podlagi dobrih pisnih izdelkov se je ekipa uvrstila na regionalni finale v Torinu, kjer je ekipa dosegla 3.–4. mesto regionalnega finala (9.–16. mesto na svetu) v kategoriji predstavnika Evropske komisije (v tej vlogi študentka Ana Hergouth).
Ekipa: Kaja Batagelj, Ana Marija Lančić, Ana Hergouth, Tina Krajšek Samar, vodje: Mojca Ilešič, Neža Šubic in Urška Cujnik, mentorica: doc. dr. Ana Vlahek

- MUNIST 2013
Lena Šutanovac je prejela nagrado Best Delegate Award na mednarodnem tekmovanju iz simulacije delovanja in odločanja v organih OZN MUNIST, ki je bilo julija 2013 v Istanbulu. Lena Šutanovac je dobila nagrado med 420 tekmujočimi iz 32 držav kot zastopnica ZDA v Varnostnem svetu Združenih narodov.

- MUNTR 2014
- Lana Voinov je prejela  nagrado Best Advocate Award na mednarodnem tekmovanju iz simulacije delovanja in odločanja v organih OZN MUNTR, marca 2014 v Antalji. Gre za največje tovrstno tekmovanje v regiji, na njem je sodelovalo 560 delegatov iz 19 držav. Nagrado je prejela kot odvetnica obrambe v simulaciji postopka pred Mednarodnim kazenskim sodiščem v primeru Tožilec proti Josef Kony.
Delegacija PF je poleg nagrade Best Advocate in dveh nagrad Best Delegate Award dobila še eno Outstanding Delegate Award in eno Honourable Mention Award, kar jo je uvrstilo na skupno drugo mesto.
-  Matic Burkeljc je na istem tekmovanju MUNTR 2014  prejel nagrado Best Delegate Award. Dobil jo je kot zastopnik Francije v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.
- Gal Šumak Pečenko je a istem tekmovanju MUNTR 2014  prejel nagrado Best Delegate Award. Dobil jo je kot zastopnik Francije v Mednarodni organizaciji dela.
- Ana Oštir je prejela  nagrado Best Advocate Award na mednarodnem tekmovanju iz simulacije delovanja in odločanja v organih OZN MUNLawS 2013, ki je bilo na Pravni fakulteti oktobra 2013. Nagrado je prejela kot odvetnica v sporu med Veliko Britanijo in Argentino o Falklandskih otokih in v sporu med Perujem in Čilom. 
- Domen Turšič je na istem tekmovanju MUNTR 2014  nagrado Best Delegate Award. Nagrado je prejel za zastopnika Španije v Svetu za človekove pravice. 

- RENE CASSIN 2013
Priznanje ob dnevu fakultete je dobila tudi tekmovalna ekipa skupine Rene Cassin (Strasbourg) v sestavi študentov Brina Murnik, Filip Dougan in Špela Peršl pod vodstvom bivših tekmovalk Sare Erjavec in Sare Lipužič ter  pod nadomestnim mentorstvom dr. Katje Škrubej. Tekmovalna ekipa je  15. aprila 2013 v finalu dosegla odlično 4. mesto, s katerim je izenačila našo dosedanjo najboljšo uvrstitev na tem tekmovanju.

Imenovane so bile še pohvale za nadpovprečne diplomske naloge ter pohvale za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti, ki bodo prejemnikom podeljene na posebnem sprejemu.

Sledila je podelitev diplom triindvajsetim novim magistrom znanosti s področja pravnih ved.

Slovestnost se je nadaljevala ob sproščenem pogovoru v preddverju predavalnic, dogodek  je, kot do sedaj že nekaj let, popestril  fakultetni pevski zbor Pegius.

Fotografije s prireditve si lahko ogledate v galeriji slik, podelitev diplom magistrom znanosti pa je objavljena na spletni strani podiplomskega študija.