Dan fakultete ob 90 letnici začetka predavanj

Slovesnost ob Dnevu fakultete se je pričela s pesmijo "Gaudeamus igitur", ki jo je zapel pevski zbor Pravne fakultete PEGIUS. Vse navzoče, med katerimi je bil tudi rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik in številni drugi visoki gostje, je pozdravil dekan prof. dr. Rajko Pirnat .

Slavnostni govornik je bil predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti prof. dr. Jože Trontelj, ki je v svojem govoru spregovoril o vrednotah , etiki in pravu v povezavi z današnjim časom.

S prireditvijo ob Dnevu fakultete so se zaključili dogodki, ki so bili v tem študijskem letu organizirani v okviru praznovanja 90. obletnice fakultete. Dekan se je ob tej priložnostii zahvalil vsem , ki so sodelovali pri organizaciji na številnih uspelih dogodkih.

Ob Dnevu Pravne fakultete se vsako leto študentom in diplomantom podeljujejo nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija.
V imenu fakultete so dekan prof. dr. Rajko Pirnat, prodekanica prof. dr. Mirjam Škrk in prodekan prof. dr. Peter Grilc podelili sledeča priznanja:

  - zlate listine za izjemen  študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več. Prejemnice zlate listine so bile štiri študentke: Nuša Peperko, Maja Žerjal, Nastasja Suhadolnik in Katarina Maver

 - priznanja za vrhunske diplomske naloge
sta prejela diplomanta Monika Ban Zlatev in Jaka Pengov
 
- priznanja za odmevne dosežke  na področju obštudijskih dejavnosti

  • Študentje Pravne fakultete se že tradicionalno dobro uvrščajo na mednarodnih študentskih tekmovanjih z različnih področij prava - Moot court. Letos so za odlične uvrstitve priznanje dobili študentje: Živa Nendl, Ajda Levičnik, Ivo Lah, Bernard Jazbar, Marko Kuliš, Maja Medved, Ana Kastelec, Jan Primec, Nastasja Suhadolnik,Ambrož Arko, Urška Cujnik, Rok Jerovšek,  Nejc Novak, Nina Orehek, Jernej Ostruh, Janez Pate, Matej Petrišič in Luka Virag.
  • Priznanje so dobili tudi  študentje Jelena Malnar, Bogdan Petrovčič, Jan Smajić, Iztok Štefanec, Luka Vlačić in Mojca Zadravec, ki so kot člani organizacijskega odbora in kot aktivni udeleženci priprav sodelovali pri uspešni izvedbi II. Pitamičevega vseslovenskega tekmovanja študentov prava.
  • Priznanje za tutorstvo je prejel dolgoletni tutor in začetnik predmetnega tutorstva na Pravni fakulteti Žiga Dolhar.

Imenovane so bile še pohvale za diplomske naloge in obštudijske dejavnosti, ki bodo prejemnikom podeljene na posebnem sprejemu.
Sledila je podelitev diplom tridesetim novim magistrom znanosti s področja pravnih ved.

Številni udeleženci prireditve so z dolgim aplavzom nagradili pevski trio Eroika, ki je popestril slovesnost ob Dnevu fakultete.