Dan Pravne fakultete 15. april 2011

S pesmijo "Gaudeamus igitur", ki jo je zapel pevski zbor Pravne fakultete PEGIUS, se je pričela slovestnost ob Dnevu fakultete . Navzoče je pozdravil dekan prof. dr. Peter Grilc in predstavil začetek delovanja fakultete v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.

Letošnji slavnostni govornik je bil prof. dr. Rajko Pirnat, ki je fakulteto uspešno vodil v preteklih štirih letih.

Ob Dnevu Pravne fakultete se vsako leto študentom in diplomantom podeljujejo nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija.

V imenu fakultete so dekan prof. dr. Peter Grilc , prodekanica prof. dr. Mirjam Škrk in prodekan prof. dr. Grega Strban podelili sledeča priznanja:
  - zlate listine za izjemen  študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več. Prejemniki zlate listine so bil: Matej Petrišič, Peter Malis in Martina Grčar.

 - priznanja za vrhunske diplomske naloge so prejeli diplomanti : Mark Jo Moggi, Jutra Škamperle, Kaja Škerjanc, Ema Vajt, Mojca Zadravec in Luka Bernard.

- priznanja za odmevne dosežke  na področju obštudijskih dejavnosti

Že nekaj let študenti PF uspešno sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, kjer dosegajo vidne rezultate . Letos so bila priznanja podeljena za:

1) tekmovanje iz mednarodnega humanitarnega prava (Regional International Humanitarian Law Moot Court Competition) mentorica: dr. Vasilka Sancin

Na regionalnem tekmovanju iz poznavanja humanitarnega prava »Regional International Humanitarian Law Moot Court«, ki je v organizaciji Mednarodnega odbora Rdečega križa  potekalo septembra 2010 v Sarajevu, je ekipa naše fakultete dosegla ekipno 1. mesto. Ana Oštir je prejela tudi priznanje za najboljšo govornico tekmovanja.

Priznanja so prejeli študenti: Ana Oštir, Tina Remškar in Aljaž Paulin

2) III. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava, ki je v letošnjem letu potekalo v obliki simulacije postopka ustavne obtožbe Predsednika republike zaradi njegove zavrnitve podpisa novele KZ-1B v promulgacijskem postopku.

Ekipa Katon v zasedbi študentov Pravne fakultete UL je zasedla prvo mesto. Priznanja so prijeli študenti: Jan Antoni, Svit Senkovič in Simon Tecco Junior.

priznanje za predmetno tutorstvo je prejela Mojca Zadravec pri predmetu Uvod v pravoznanstvo, ki poleg tega že dve leti uspešno opravlja dejavnost koordinatorke vseh predmetnih tutorjev.

Imenovane so bile še pohvale na področju obštudijskih dejavnosti, ki bodo prejemnikom podeljene na posebnem sprejemu.

Sledila je podelitev diplom enaindvajsetim novim magistrom znanosti s področja pravnih ved.

Slovestnost je popestril pevski zbor PEGIUS,  zaključila pa se je s prijateljskim druženjem vseh udeležencev ob zakuski v preddverju rdeče predavalnice.