Dan Pravne fakultete, 15. april 2022

SLOVESNOST OB DNEVU PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

Dne 15. aprila 2022 se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani odvila slovesnost ob praznovanju Dneva fakultete. Pravna fakulteta je kot vsako leto tudi letos svojim študentom in diplomantom podelila nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija, in sicer: zlate listine za izjemen študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več, priznanja in pohvale za vrhunske diplomske naloge ter priznanja in pohvale za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti. Prav tako pa je podelila tudi priznanja pedagogom, raziskovalcem, strokovnim delavcem in drugim osebam, ki niso zaposlene na fakulteti. Letošnja slavnostna govornica je bila dr. Maja Brkan, sodnica Splošnega sodišča EU v Luxembourgu. Slavnostno prireditev je s svojim petjem polepšal pevski zbor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Pegius.

1. PRIZNANJA ZA DOSEŽEN IZJEMEN ŠTUDIJSKI USPEH, ZLATO LISTINO

Zlata listina se podeli za izjemen študijski uspeh (povprečna ocena 9,01 ali več) študentu I. stopnje, ki je opravil zadnji izpit v obdobju med 16. marcem preteklega leta in 15. marcem leta, v katerem se listina podeljuje. Pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne in negativne ocene predmetov, ki se upoštevajo pri vsoti točk ECTS, ki je podlaga za pridobitev diplome. Študent je moral tekoče napredovati, brez ponavljanja ali pavziranja.

Vsi prejemniki so tudi že diplomanti.

 

Priimek

Ime

Povprečna ocena

1.

Remškar

Žiga

9,92

2.

Sajovic

Kristina

9,77

3.

Strle

Nadja

9,69

4.

Majhenič

Zala

9,47

5.

Lugarič

Sebastijan

9,39

6.

Tičar

Daša

9,36

7.

Tanko

Gaja

9,33

8.

Kreft

Katja

9,32

9.

Kukovica

Elena

9,18

10.

Luznar

Lan

9,17

11.

Šketa

Živa

9,12

12.

Hude

Zarja

9,11

13.

Pečaver

Gregor

9,10

14.

Moškotevc

Gašper

9,03

15.

Kogej

Katarina

9,03

16.

Skale Mastnak

Hana

9,03

 

2. PRIZNANJA  IN POHVALE ZA VRHUNSKE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE

Na podlagi predlogov mentorjev Pravna fakulteta podeljuje priznanja za vrhunsko magistrsko diplomsko nalogo in pohvale za nadpovprečno magistrsko diplomsko nalogo: 

Priznanja za VRHUNSKE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE

1) Miha Plahutnik: »Položaj nacionalnih sodnikov kot evropskih sodnikov v luči zagotavljanja vladavine prava«.

Mentor: prof. dr. Saša Zagorc, predsednik komisije: izr. prof. dr. Samo Bardutzky.

2) Tilen Majnik: »Uporaba izrednih pravnih sredstev v upravnem postopku po uradni dolžnosti«.

Mentorica: doc. dr. Bruna Žuber, somentor prof. dr. Rajko Pirnat, predsednica komisije: doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc.

3) Aleksej Jankovič: »Behaviorizem in sodstvo«.

Mentor doc. dr. Aleš Novak, predsednik komisije: doc. dr. Miha Hafner.

4) Urša Brinovec: »Norme neposredne uporabe v mednarodnem zasebnem pravu«.

Mentorica: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, predsednica komisije: doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc.

5) Iza Thaler: »Pravne možnosti regularizacije ljudi brez statusa po zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito«.

Mentor: izr. prof. dr. Samo Bardutzky, predsednik komisije: prof. dr. Saša Zagorc.

6) Zarja Vigred Klun: »Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje«.

Mentorica: doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, ocenjevalca: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl in prof. dr. Aleš Galič.

Pohvale za NADPOVPREČNE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE

1) Hana Palčič Vilfan: »Teoriji ustanovitve in dejanskega sedeža v luči čezmejnega prenosa statutarnega in dejanskega sedeža družbe v pravu EU«.

Mentorica: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, predsednica komisije: doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc.

2) Tanja Rehar: »Pojem »nezakonitosti« migracij«.

Mentor: izr. prof. dr. Samo Bardutzky, predsednik komisije: prof. dr. Saša Zagorc.

 

3. PRIZNANJA IN POHVALE ZA ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani že več generacij uspešno sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, kjer dosegajo vidne rezultate. Te dosežke Pravna fakulteta nagrajuje s priznanji in pohvalami za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti.


Priznanja za ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

1) Znanstvena raziskovanja na Katedri za kazensko pravo

Priznanje prejme Peter Šujica študent 3. letnika, ki se je na začetku lanskega koledarskega leta samoiniciativno in izrazito proaktivno vključil v tekoča znanstvena raziskovanja na Katedri za kazensko pravo naše fakultete. Vključen je v raziskovalni projekt - Veliki znanstveni komentar posebnega dela KZ-1 v drugi izdaji, v katerem sodeluje približno sto strokovnjakov. Prevzel je analizo skladnosti avtorske obravnave možne neprave opustitvene izvršitvene oblike vseh inkriminacij slovenskega prava s ključno vsebinsko podporo urednikom pri usklajevanju za potrebe II. izdaje, zlasti pa intenzivno tutoriranje študentskih pomočnikov urednikov za raziskovalno delo na področju nepravih opustitev za podporo avtorjem projekta pri usklajevanju obravnave nepravih opustitvenih izvršitvenih oblik inkriminacij.

2) Sports Law Arbitration Moot (SLAM) tekmovanje

Ekipi, ki so jo sestavljali Katarina Grad, April Alja Koren in Tjaša Slatič se podeli priznanje za udeležbo na mednarodnem tekmovanju iz športne arbitraže pred Mednarodnim športnim razsodiščem (Court of Arbitration for Sport, CAS). Na podlagi pisnih izdelkov se je ekipa najprej prebila med najboljše štiri. Na ustnem delu tekmovanja, ki je zaradi omejitvenih ukrepov potekalo preko spleta, so tekmovalke v polfinalu premagale ekipo Pravne fakultete Univerze v Beogradu, v finalu pa še ekipo Pravne fakultete Univerze v Zagrebu in na tekmovanju dosegle 1. mesto. Kot trener ekipe je, ob sodelovanju as. Marjana Kosa, ekipo na tekmovanje pripravljal nekdanji študent PF UL dr. Dušan Mitrović (LL.M. (Berlin)).

3) Manfred Lachs Space Law Moot Court tekmovanje

Ekipi, ki so jo sestavljali Žan Novak, Samo Miklič in Ana Maša Leskovšek, se podeli priznanje za uvrstitev v polfinale na tekmovanju, na katerem je sodelovalo 25 ekip iz Evrope. Ekipa je na koncu zasedla odlično 4. mesto v skupni uvrstitvi, pri čemer je osvojila tudi 2. mesto za najboljše ustne nastope in 3. mesto za najboljša pisna memoranduma.
Mentorica Manfred Lachs Space Law Moot Court tekmovanja je prof. dr. Vasilka Sancin.

4) International Criminal Court Moot Court tekmovanje

Priznanje prejmejo Kaja Deutschbauer, Tjaša Marušič, Tim Čebulj in Lucija Komelj, ki so se na tekmovanju uvrstili v četrtfinale in osvojili odlično 3. mesto po prvem krogu tekmovanja med 95. ekipami iz celega sveta. Ekipa je prejela še štiri nagrade, in sicer nagrado, za najboljši memorandum v vlogi obrambe (Best Defense Counsel Memorial), nagrado za drugi najboljši memorandum v vlogi države (First Runner-up Best Government Memorial), nagrado za najboljšo ekipo iz neangleško govoreče države (BestNon-Native English Speaking Team) in nagrado za najboljšo ekipo iz države, ki je prvič sodelovala na tekmovanju (Best Newcomer Team).
Mentorica International Criminal Court Moot Court tekmovanja je prof. dr. Vasilka Sancin.

5) All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition tekmovanje

Priznanje prejmeta Nina Jasenc in Elizabeta Korenčan, ki sta med sedmimi sodelujočimi ekipami dosegli prvo mesto.

Elizabeta Korenčan pa prejme tudi priznanje za osvojitev nagrade za najboljšo govorko tekmovanja in najboljšo govorko finala.
Mentorica All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition tekmovanja je doc. dr. Maša Kovič Dine.


6)
CEEMC - Central and Eastern European Moot Competition tekmovanje

Priznanje prejmejo Nika Grošelj, Maruša Juhant, Tjaša Kalin in Walter Maj Vidmar za ekipno 2. mesto na regionalnem tekmovanju iz poznavanja prava EU, ki ga je organiziral British Law Center v okviru dobrodelne izobraževalne ustanove Juris Angliae Scientia Ltd pod pokroviteljstvom Sodišča EU in Centra za evropske pravne študije Univerze v Cambridge-u. Tjaša Kalin pa je prejela tudi nagrado za govornico.
 Mentorica CEEMC tekmovanja je izr. prof. dr. Ana Vlahek. 

7) ELMC - European Law Moot Court tekmovanje

Priznanje prejmejo Urška Arzenšek, Žana Žabnikar, Alja Lavtar, Gašper Moškotevc in trenerki ekipe Hana Palčič Vilfan in Sara Ermenc za doseženo 5. - 8. mesto na svetu v kategoriji strank in 3. - 4. mesto na svetu v kategoriji generalnega pravobranilca Sodišča EU na tekmovanju iz poznavanja prava Evropske unije European Law Moot Court Competition (ELMC), ki ga organizira ELMC Society v sodelovanju s Sodiščem EU.
Mentorica ELMC tekmovanja je izr. prof. dr. Ana Vlahek.


 8) 35. Jean-Pictet Competition iz mednarodnega prava oboroženih spopadov

Priznanje prejmejo Maja Mrzlikar, Nina Pollak in Urban Praprotnik za uvrstitev v polfinale med 85 prijavljenih ekip iz celega sveta.
Mentorica 35. Jean-Pictet Competition iz mednarodnega prava oboroženih spopadov je doc. dr. Maša Kovič Dine.


Pohvale za ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

1) Tekmovanje CONCOURS RENE CASSIN

Pohvalo prejmejo Tjaša Mučič, Lara Koselj, Patricia Karlatec za doseženo 14. mesto (izmed 80 ekip) na mednarodnem tekmovanju v poznavanju evropskega prava človekovih pravic. Po uspešno opravljenem pisnem delu tekmovanja je ekipa napredovala na ustni del, ki se ga udeleži 32 najboljših ekip.
Mentor tekmovanja je as. Filip Dougan.

2) Monroe E Price Media Law Moot Court Competition

Pohvalo prejmejo Timotej Klinc, Nika Sluga, Rok Šarić, Staša Tušar in trenerki Ana Rogelj in Žana Cerjak za doseženo 4. mesto na tekmovanju iz poznavanja prava človekovih pravic, s posebnim poudarkom na svobodi tiska, izražanja in komunikacij, ki ga je organiziralo Bonavero Institute of Human Rights na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu. Na regionalnem delu tekmovanja za južno in vzhodno Evropo, ki je poteklo preko spleta in bilo organizirano v sodelovanju z Univerzo Eötvös Loránd v Budimpešti si je ekipa zagotovila mesto na finalnem, mednarodnem delu tekmovanja, ki bo potekalo aprila 2022. Timotej Klinc je prejel tudi nagrado za 5. najboljšega govorca tekmovanja.
Mentorja Monroe E Price Media Law Moot Court Competition sta as. Ana Babnik in as. Marjan Kos.

3) Pravna klinika Pravo v športu

Pohvalo prejmeta Andrej Kušar in Kaja Deutschbauer za celoletno proaktivno in vestno delo študentskih koordinatorjev Pravne klinike Pravo v športu.

4) Mednarodno tekmovanje PAX MOOT iz področja mednarodnega zasebnega prava

Pohvalo prejmejo Eva Šumnik, Blaž Tončič, Jerneja Kolbl in Hana Šušteršič za sodelovanje na mednarodnem tekmovanju v poznavanju mednarodnega zasebnega prava. Po uspešno opravljenem pisnem delu so sodelovali tudi na ustnem delu tekmovanja, ki se ga je udeležilo 16 ekip. Organizatorji točne uvrstitve ekip, ki ne napredujejo v polfinale in finale, ne razkrivajo – ekipa je bila torej uvrščena med 5. in 16. mestom.
Mentor Mednarodnega tekmovanja PAX MOOT iz področja mednarodnega zasebnega prava je as. Filip Dougan.


5) Delovanje na področju programa Pravni buddy

Pohvalo prejmejo Matej Igličar, Sara Gorinjac, David Golob in Lana Voljč. Program Pravni buddy, stremi k povezovanju različnih generacij študentov naše pravne fakultete in je pretežno zasnovan na skrbi za študente prvega letnika, ki z vpisom na fakulteto vstopajo ne samo v popolnoma novo institucionalno okolje, temveč v novo življenjsko okolje, ki jih postavlja pred vrsto izobraževalnih, socialnih in bivanjskih izzivov. Dramatičnost tega prehoda se je v času epidemije še dodatno zaostrila. Ne samo, da so študenti prvega letnika zapustili prej domače gimnazijsko okolje, zaradi specifičnih razmer so padli v črno luknjo izobraževanja na daljavo in bili soočeni s popolno odsotnostjo tistih stikov, ki so ta prehod sicer olajševali.

V lanskem letu so snovalci tega programa k sodelovanju nagovorili 56 študentk in študentov višjih letnikov, ki so pri premagovanju najrazličnejših težav pomagali 89 brucem in bruckam. V letošnjem letu so številke še nekoliko višje: pri projektu sodeluje 63 študentk in študentov višjih letnikov in kar 115 študentk in študentov prvega letnika.

6) Tekmovanje ICC moot court

Pohvalo prejmejo Žana Žabnikar, Nina Zgonec, Žana Cerjak in Jošt Mravljak in trenerki Andreja Bohak in Kristina Kuča za doseženo 31 mesto od skupno 48 ekip na tekmovanju ICC moot court v Parizu.
Mentorica ICC moot court tekmovanja je doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc.

7) Regionalno Moot Court tekmovanje iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic

Pohvalo prejmejo Eva Jagodič, Kristina Krajnc, Kaja Leban, Patricija Resnik, Kristina Sajovic in Metka Vodušek in trenerja Domen Antonič in Tilen Jarc za uvrstitev v polfinale in doseženo končno 3. mesto na Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Zaradi omejitev, povezanih s COVID-19, je bil ustni del tekmovanja izveden prek spleta. Ekipa se je na tekmovanju, na katerem je v vseh fazah sodelovalo 11 ekip, v regionalnem delu uvrstila v polfinale in je na koncu osvojila 3. mesto. Ekipa je tudi tokrat prejela priznanje za najboljši memorandum tako na strani pritožnika kot tudi na strani države. Mentor Regionalnega Moot Court tekmovanje iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic je as. Marjan Kos.

8) European Human Rights Moot Court Competition

Pohvalo prejmejo Katja Kreft, Ana Pejić, Nika Podakar, Karin Ravnak in trenerka Tina Pirnovar, ki so na regionalnem delu tekmovanja izmed 22 ekip dosegle 6. mesto. Glede na skupni seštevek in ob upoštevanju pravila, da se v finalni del tekmovanja uvrsti šest najboljših ekip z vsakega regionalnega dela tekmovanja, je ekipa izmed skupno 66 ekip dosegla 23. mesto. Mentor European Human Rights Moot Court Competition je as. Marjan Kos.

9) Delovnopravna klinika

Kaji Makarovič in Gregorju Lipovcu se podeli pohvala za celoletno proaktivno in vestno delo koordinatorjev Delovnopravne klinike v študijskem letu 2021/2022.


4. PRIZNANJA PEDAGOGOM IN RAZISKOVALCEM


Nagrada za izjemno pedagoško delo

Med visokošolskimi učitelji je najvišjo skupno oceno na študentskih anketah v študijskem letu 2020/21 dosegla doc. dr. Bruna Žuber (4,9), med asistenti pa as. Domen Turšič (4,9), ki ni več zaposlen na PF in as. Filip Dougan (4,9), zato se jim podeli nagrada za izjemno pedagoško delo.

Nagrada za izjemne znanstvene dosežke

Med visokošolskimi učitelji je z objavami v letu 2021 največ SICRIS točk zbrala prof. dr. Vasilka Sancin (303,04 točke), med asistenti pa as. dr. Kristina Čufar (215,43 točk), zato se jima podeli nagrada za izjemne znanstvene dosežke.

  

5. PRIZNANJE ZA IZJEMNE DOSEŽKE PRI IZVAJANJU STROKOVNO PROJEKTNIH NALOG
 
Za izjemen prispevek pri prehodu na Akademski poslovni informacijski sistem APIS na Pravni fakulteti UL se priznanje za izjemne dosežke strokovnim delavcem podeli Lidiji Pajk.
 

6. PRIZNANJE DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM – SVEČANA LISTINA

Svečana listina Pravne fakultete se podeli Odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji in Francoskemu inštitutu v Sloveniji za dolgoletno odlično sodelovanje.

Obrazložitev za podelitev svečane listine Odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji 

Obrazložitev za podelitev svećane listine Francoskemu inštitutu v Sloveniji


V Galeriji si lahko ogledate fotografije s slovesnosti.


Avtor fotografij na dogodku Urban Stebljaj.


Zavarovalnica Triglav, d.d.

Sponzor Pravne fakultete,
UL v Ljubljani