Dnevi javnega prava 2018

Na letošnjih Dnevih javnega prava, ki bodo potekali 4. junija 2018, bomo obravnavali aktualna pravna vprašanja s področja upravnega in ustavnega prava. V ospredju bodo predvsem nova prostorska zakonodaja (ZUreP-2 in Gradbeni zakon), varstvo osebnih podatkov in t. i. GDPR, aktualna vprašanja upravnega postopka ter tudi koncesije in javno-zasebna partnerstva in lokalne volitve. Že 24. zapored vabljeni v družbo strokovnjakov in kolegov, ki ponuja priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj ter dobrih praks!

Program je v prilogi, prijave pa pošljite na e-naslov: bostjan.koritnik@pf.uni-lj.si.

Posebna kotizacija za študente I. in II. bolonjske stopnje je 40 evrov (DDV že vključen).