Drugi prijavni rok - Vabilo k oddaji prijave za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2015/2016

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima po končanem prvem prijavnem roku na izrednem študiju še 88 prostih vpisnih mest. 

V drugem prijavnem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so oddali prvo prijavo in bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razlog (dokazilo je treba poslati s prijavo).

Drugi prijavni rok traja od 21. do 28. avgusta 2015 (rok za oddajo vloge je petek, 28. avgust 2015!).  

ŠOLNINA
Cena šolnine za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2015/16 znaša 2.002,89 EUR in se poravna v štirih enakih zaporednih mesečnih obrokih (zadnji obrok se plača 30. 1. 2016).

NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 28. avgusta 2015. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 28. avgusta 2015 visokošolski prijavno informacijski službi Univerze v Ljubljani na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

IZBIRNI POSTOPEK IN VPIS
Izbirni postopek bo končan do 24. septembra 2015. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. 

Pravna fakulteta bo sprejete kandidate povabila na vpis, najkasneje do 30. septembra 2015.

DODATNE INFORMACIJE
Celotno besedilo razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2015/16 je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Navodila za izpolnjevanje prijave na portalu eVŠ so na voljo tukaj.

Kandidati, ki jih podrobneje zanima, kako poteka izredni študij na študijskem programu Pravo 1. stopnje, lahko vse potrebne informacije najdejo na fakultetnih spletnih straneh oziroma v referatu za študentske zadeve.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115