Drugi razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je  objavil drugi javni razpis nagrad za trajnostni razvoju v vrednosti pol milijona evrov. Do nagrad v višini od 500 do 5000 EUR bodo upravičeni dijaki in študenti za svoje prispevke k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju. Rok za oddajo vlog je 26. februar 2010. Več informacij v pripeti datoteki.