Ekskurzija študentov predmeta Mednarodno sosedsko pravo v Gorico in Trst

V petek 18. novembra 2011 so se študentje predmeta Mednarodno sosedsko pravo udeležili strokovne ekskurzije v Gorico in Trst pod vodstvom prof. dr. Mirjam Škrk. Ekskurzija je študente vodila čez Sabotinsko cesto v Goriška Brda in naprej v Italijo, po italijanski strani do Gorice, po obalni cesti v Trst in naprej po obalni cesti preko nekdanjega prehoda Lazaret nazaj v Slovenijo. Študentje so si tako lahko ogledali potek nekdanje meje Slovenije z Italijo in dele nekdanjega Svobodnega tržaškega ozemlja. V okviru ekskurzije po zamejstvu so obiskali Slovenski višješolski center v Gorici, kjer sta jim ravnateljica Mihaela Pirih in prof. Andreja Duhovnik-Antoni z Zavoda RS za šolstvo, Področna skupina za šolstvo Slovencev v zamejstvu predstavila delovanje slovenske šole v Italiji in kjer so se srečali z dijaki, ki obiskujejo pouk v slovenščini. Študentje so obiskali tudi odvetniško pisarno Primožič v Gorici, ki redno zastopa slovenske stranke v Italiji ter nekdanji Narodni dom v Trstu.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115