Future Challenges of Decent and Sustainable Work

From October 27 to October 28, the Faculty of Law will host an international early career scholars' conference on future challenges of decent and sustainable work. Participation at the event, which is brought to you by the International Society for Labour Law and Social Security Law, the Slovenian Society for Labour Law and Social Security and the Faculty of Law, University of Ljubljana, is free of charge for all members of the audience. Since there are a few seats still available, the registration (with luka.misic@pf.uni-lj.si) is extended to OCT 10.

27. in 28. oktobra bo na Pravni fakulteti potekalo mednarodno srečanje raziskovalk in raziskovalcev na začetku karierne poti, namenjeno obravnavi izzivov dostojnega in trajnostnega dela. Udeležba na dogodku, ki ga organizirajo Mednarodno združenje za delovno pravo in pravo socialne varnosti, Društvo za delovno pravo in socialno varnost in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, je za slušateljice in slušatelje brezplačna. Ker je na voljo še nekaj mest v publiki, smo registracijo (na naslovu luka.misic@pf.uni-lj.si) podaljšali do 10. oktobra.

Datoteke
acrobatProgramme (736.38 KB)