Informacija o vpisu v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnja v študijskem letu 2019/2020 in opozorilo glede primernosti fotografije


Vpis študentov, sprejetih z »drugo prijavo«, bo potekal v petek, 27. septembra 2019, ob 9.30 v seminarju 1 (kletna etaža).

Vabilo s  podrobnimi navodili boste prejeli v sredo, 25. septembra 2019. Prosimo, da se držite navedenega datuma in ure razporeda. Vpišejo vas lahko tudi starši ali kdo drug, ki bo imel vse potrebne podatke in bo s seboj prinesel podpisan vpisni list in Pogodbi o izrednem študiju.

Posebej opozarjamo na navodilo ministrstva glede primernosti slik za osebne dokumente, na voljo pa je na spletnem naslovu <www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf>.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115