Informacija o vpisu v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnja v študijskem letu 2019/2020 in opozorilo glede primernosti fotografije ter povezava za izdajo vloge za subvencionirano mesečno vozovnico

Sprejeti študenti so v sredo, 24. julija 2019, prejeli vabilo z navodili za vpis na svoj elektronski naslov.

Vpis študentov, sprejetih s »prvo prijavo«, bo potekal po naslednjem razporedu:

  • vpis za redne študente, katerih priimki se začnejo s črko A do K, bo potekal v ponedeljek, 12. avgusta 2019, ob 9. uri v vijolični predavalnici,
  • vpis za redne študente, katerih priimki se začnejo s črko L do Ž, bo potekal v torek, 13. avgusta 2019, ob 9. uri v vijolični predavalnici,
  • vpis za izredne študente bo potekal v ponedeljek, 12. avgusta 2019, ob 9. uri v vijolični predavalnici.

Prosimo, da se držite navedenega datuma in ure razporeda. Vpišejo vas lahko tudi starši ali kdo drug, ki bo imel vse potrebne podatke in bo s seboj prinesel obojestransko natisnjen in podpisan vpisni list. Posebej opozarjamo na navodilo ministrstva glede primernosti slik za osebne dokumente, na voljo pa je na spletnem naslovu <www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf>.

Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice študenti oddate elektronsko preko portala eUprava, na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115