Informacije za študente 2., 3. in 4. letnika prve stopnje ob začetku študijskega leta

Študentke in študenti drugega, tretjega in četrtega letnika s predavanji pričnejo 1. oktobra 2020.

Študij od 1. oktobra 2020 do 9. oktobra 2020 

Predavanja bodo potekala preko spleta, na enak način, kot ste ga spoznali v poletnem semestru 2019/2020, po urniku, ki je objavljen na spletnih straneh PF.

Podatke o sejah za vključitev v predavanja vam bodo sporočili učitelji preko oglasne deske ali z objavo v ŠIS. 

Študij od 12. oktobra 2020 dalje

Študijski proces bo tudi od 12. oktobra 2020 dalje potekal po urniku, objavljenem na spletni strani PF, vendar hibridno. V predavalnici bo ena skupina študentk in študentov, ostali boste predavanja, serminarje in vaje spremljali na daljavo preko aplikacije Zoom. Predvidoma boste razdeljeni v tri skupine, kar pomeni, da se bo vsaka skupina udeležila predavanj, seminarjev in vaj v živo vsak tretji teden.

Razdelitev v skupine in podrobnejša navodila bodo objavljena v tednu 5.-9. oktober 2020.  

Študentke in študenti, ki ste ponovno vpisani v 2. ali 3. letnik, boste vsa predavanja in seminarje v zimskem semestru spremljali na daljavo.  Glede možnosti obiska vaj v živo boste obveščeni naknadno. 

Tiste študentke in študenti, ki iz zdravstvenih ali drugih zadržkov, ne morete sodelovati pri študijskem procesu v živo, in zato ne bi mogli izpolnjevati študijskih obveznosti (npr. pogojev za pristop k izpitu), naj o tem obvestijo referat. 


POMEMBNO: 

V prostorih Pravne fakultete UL je ves čas obvezno nošenje mask in vzdrževanje medosebne razdalje. Obvezna je uporaba razkužil, ki se nahajajo pri vhodu v stavbo in predavalnice. Ne zadržujte se v skupnih prostorih fakultete ali pred njo. Če kažete znake obolelosti s Covid-19 (povišana temperatura, kašelj, smrkanje, slabo počutje), ostanite doma. V stavbo fakultete pridite največ 10 minut pred začetkom predavanj, seminarjev, vaj ali drugih predvidenih dejavnosti.

 

Želimo vam uspešen študij!

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115