Inštitut za javno upravo v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani organizira XVIII. Dneve javnega prava

Vse informacije o dogodku s prijavnico so dosegljive na spletni strani Inštituta za javno upravo.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115