Izjemni vpis v višji letnik, podaljšanje absolventskega staža


VSI TISTI, KI BOSTE VLOŽILI PROŠNJO ZA IZJEMNI REDNI VPIS V VIŠJI LETNIK MORATE ODDATI OBRAZEC IN INDEKS NAJKASNEJE DO 28.09.2009 V REFERAT ZA 4. LETNIK. LAHKO POŠLJETE TUDI PO POŠTI. NASLOVITI PA MORATE NA KOMISIJO ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE.


ZA PODALJŠANJE ABS. STAŽA MORATE PRAV TAKO ODDATI OBRAZEC TER INDEKS NAJKASNEJE DO 15.09.2009 V REFERAT ZA 4. LETNIK.

 
*OBRAZCI SE NAHAJAJO NA INTERNETNI STRANI PF.- DODIPLOMSKI ŠTUDIJ.
 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115