Javna objava prostih delovnih mest

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

 

1.       Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC 1 prosto delovno mesto; Šifra DM: H019007

-        zaposlitev s krajšim delovnim časom do 35% polnega delovnega časa oz. do 14 ur tedensko za določen čas do 30. 4. 2020 (oz. za čas financiranja projekta) zaradi začasno povečanega obsega dela;
-        delo na znanstveno raziskovalnem projektu ARRS;
-        pričetek dela: predvidoma 6. maj 2019;
 

2.      Pogoji za opravljanje dela:

-      doktorat znanosti (prejšnji) pravne smeri ali doktorat znanosti 3. bolonjske stopnje pravne smeri
-      inovativnost, sposobnost za znanstveno-raziskovalno delo
-      veljaven habilitacijski naziv UL znanstveni sodelavec za področje kazenskega prava ali naziv gostujočega raziskovalca UL  za področje kazenskega prava  ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva za področje kazenskega prava; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva znanstvenega sodelavca v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS 4/2017 s spremembami) in Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (s spremembami). V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv v skladu z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za naziv gostujočega učitelja ali priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. 
              

3.      Kratek opis dela in nalog:

-      znanstvenoraziskovalno delo
-      organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
-      povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
-      strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
-      pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
-      skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
 

4.      Rok za prijavo je do 31. 3. 2019.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-poštni naslov:
ks@pf.uni-lj.si


5.     
Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Katarina Ilić Stefanović,
Telefonska številka:  (01) 42 03 128,
E-pošta: katarina.ilic@pf.uni-lj.si

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115