Javni razpis za kandidata (m/ž) za mladega raziskovalca

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani objavlja javni razpis za izbiro kandidata (m/ž) za mladega raziskovalca za usposabljanje v raziskovalni skupini inštituta in za pridobitev doktorata pravnih znanosti.

Mladi raziskovalec bo ob podiplomskem študiju vključen v raziskovalno delo inštituta, predvsem v okviru raziskovalnega programa P5-0337 Pravni izzivi informacijske družbe. Težišče dela in usposabljanja mladega raziskovalca bo na področju civilnega in gospodarskega prava. Mentorica mladega raziskovalca bo prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic.
Rok za prijavo je 11. julij 2016.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletnih straneh inštituta.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115