Javno zbiranje ponub za oddajo poslovnega prostora v najem za izvajanje prodaje pisarniških in šolskih potrebščin, študijskih učbenikov in druge strokovne literature v prostorih Pravne fakultete

Razpis se nahaja v pripeti datoteki.