Konferenca Pravo in (r)evolucija 1920 - 2020

Pred skoraj sto leti, 15. aprila 1920, je prof. dr. Leonid Pitamic s predavanjem Pravo in revolucija otvoril predavanja na prvi slovenski pravni fakulteti. Njegovo predavanje pa ne zaznamuje le prelomnega trenutka za pravno izobraževanje, temveč tudi pomembno ločnico v sistematičnem preučevanju prava v našem prostoru.

Pravna fakulteta se je zato ta pomemben jubilej odločila obeležiti tudi z znanstveno konferenco, ki bo potekala pod naslovom Pravo in revolucija 1920–2020 – Pretekle izkušnje, prihodnji izzivi in na kateri bodo sodelovali ugledni domači in tuji strokovnjaki.

Uvodno predavanje na konferenci bo imel častni senator ljubljanske univerze in dolgoletni prijatelj Pravne fakultete, prof. dr. Joseph Weiler.

Konferenca bo potekala med 4. in 6. marcem 2020.

Program


Iskreno upam, da Vas bom lahko na znanstveni konferenci osebno pozdravil,

prof. dr. Grega Strban,

dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani