Ljubljana – Catania Conference on Contemporary Issues of International and EU Human Rights Law

V ponedeljek 9. julija 2018 se je na Pravni fakulteti odvijala uvodna konferenca serije bilateralnih mednarodnih konferenc z naslovom Ljubljana – Catania Conference on Contemporary Issues of International and EU Human Rights Law, ki jih vodita prof. dr. Vasilka Sancin s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in prof. dr. Adriana di Stefano s Pravne fakultete Univerze v Catanii. Namen serije konferenc je utrditi sodelovanje med obema pravnima fakultetama ob obravnavi sodobnih mednarodnopravnih izzivov s področja človekovih pravic, spodbuditi skupno raziskovalno delo in mednarodne objave. Na konferenci so sodelovali izr. prof. dr. 
Adriana Di Stefano, Giuseppe Emanuele Corsaro, Giorgia Lo Tauro in Elena Caruso iz Pravne fakultete Univerze v Catanii ter izr. prof. dr. Vasilka Sancin, izr. prof. dr. Saša Zagorc, as. dr. Maša Kovič Dine, as. Marko Krajnc in as. Marjan Kos s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Govorniki so v treh panelih naslovili pereče probleme na področju varstva človekovih pravic. Glavne teme so bile delo Odbora ZN za človekove pravice, spoštovanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, načelo samoodločbe, pomen nacionalne identitete za varstvo človekovih pravic v Evropi, kriza vladavine prava v državah vzhodne Evrope ter nujnost spoštovanja človekovih pravic pri naslavljanju migracijskih težav v Evropi. Program konference in nekaj utrinkov je v priponki. Naslednja konferenca bo potekala septembra 2019 v Catanii.


Galerija


Datoteke