Med prejemniki najvišjih priznanj Univerze v Ljubljani v letu 2016 sta tudi akademik prof. dr. Marijan Pavčnik in docent dr. Tilen Štajnpihler s Pravne fakultete ter Fundacija Parus

Zlato plaketo, ki jo na Univerzi v Ljubljani podeljujejo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev ugleda Univerze, so letos podelili 11 profesorjem Univerze v Ljubljani med katerimi je dolgoletni profesor Pravne fakultete akademik prof. dr. Marijan Pavčnik.

Akademik prof. dr. Marijan Pavčnik je pustil neizbrisen pečat na slovenski pravni stroki ter doživel široko mednarodno priznanje. Njegova bibliografija obsega več kot 500 enot, njegovo akademsko delovanje pa dopolnjuje vodenje zbirke Pravna obzorja, dolgoletno vodenje revije Zbornik znanstvenih razprav ter udejstvovanje v različnih domačih in tujih akademskih združenjih in univerzitetnih telesih.

Med devetimi prejemniki  svečane  listine za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem Univerze v Ljubljani je tudi docent dr. Tilen Štajnpihler .

V lanskem študijskem letu je bil docent dr. Tilen Štajnpihler najboljše ocenjeni pedagog na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ocena njegovega dela je bila na lestvici od -3 do 3 2,72, kar kaže, da njegovo pedagoško delo večina študentov oceni z najvišjo oceno. Študentje cenijo predvsem njegov izviren in zanimiv način prenašanja znanja ter spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in razprave.

Plaketo 'Pro universitate labacensi' na Univerzi v Ljubljani podeljujejo posameznikom in organizacijam, ki s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevajo k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev.

Med prejemniki plakete je Fundacija Parus, ki  je bila ustanovljena leta 2005 z namenom štipendiranja najbolj nadarjenih diplomantov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na prestižnih tujih univerzah in na doktorskem študiju Pravne fakultete v Ljubljani, do danes pa jih je štipendirala že 29 in za to zbrala 664.836,03 evra sredstev. Vsi so tudi zaradi te pomoči svoj študij uspešno končali, delovanje fundacije pa je izredno pomembno tudi za naš pravni sistem, saj prejemnike štipendije spodbuja k vrnitvi in delu v domovini.

Prejemnikom plaket iskreno čestitamo!


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115