Med prejemniki najvišjih priznanj Univerze v Ljubljani v letu 2019 docentka dr. Bruna Žuber s Pravne fakultete

Ob Tednu Univerze v Ljubljani in ob obeležitvi njene 100-letnice so na slavnostni seji univerzitetnega senata v torek, 3. decembra 2019, podelili najvišja priznanja Univerze v Ljubljani.  Svečano listino za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem na Univerzi v Ljubljani so letos podelili osmim prejemnikom, med katerimi je tudi doc. dr. Bruna Žuber s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.


Doc. dr. Bruna Žuber dosega nadpovprečne rezultate na znanstvenem, raziskovalnem in pedagoškem področju. Je avtorica številnih znanstvenih del, objavljenih v najuglednejših revijah ter založbah doma in v tujini. Kot vabljena predavateljica se udeležuje odmevnih mednarodnih konferenc v Sloveniji in v tujini. Kot vodja ali kot strokovna sodelavka je zelo uspešna pri znanstveno raziskovalnih projektih. Sodeluje pri pripravi nacionalne zakonodaje in se s strokovnimi pojasnili v medijih odziva na aktualno problematiko. Vsako leto se uvršča med najvišje ocenjene pedagoge na Pravni fakulteti. V letu 2019 je prejela nagrado Pravne fakultete za izjemne znanstvene dosežke, priznanje Pravne fakultete za izjemne dosežke in priznanje Mlada pravnica leta 2019, ki ga podeljuje Zveza društev pravnikov Slovenije.

Prejemnici svečane listine iskreno čestitamo!


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115