Mednarodna konferenca" Le juge dans l’histoire : entre création et interprétation du droit"

Katedra za pravno zgodovino Pravne fakultete Univerze v Ljubljani skupaj

s francoskim društvom za pravno zgodovino (Société d'Histoire du Droit)

 najavlja

 mednarodno konferenco francoskega društva za pravno zgodovino (Les Journées Internationales de Ljubljana 2014)

Le juge dans l’histoire : entre création et interprétation du droit

 5. – 8. junij 2014

na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Več  informacij, vabilo in obrazec za prijavo 

Program

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115