Memorandum za svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča v zadevi Chagos

Skupina študentov Pravne fakultete UL je na pobudo in ob spodbudi dr. Veronike Fikfak, Univerza v Cambridgeu, pripravila memorandum o pravnih posledicah odcepitve otočja Chagos od Mavricija, o katerih trenutno odloča Meddržavno sodišče v Haagu. Prek tega pro-bono prispevka želi skupina razjasniti kompleksno problematiko otočja Chagos in prispevati svoj delež k  vladavini prava, varstvu človekovih pravic in pravični razrešitvi situacije v Indijskem oceanu.

Člani skupine: Urša Demšar, Vid Drole, Mohor Fajdiga (študentski koordinator), Anže Kimovec, Ula Aleksandra Kos, Anže Mediževec, Pia Novak, Gregor Oprčkal, Miha Plahutnik, Ana Samobor in Hana Šerbec