Na Pravni fakulteti je potekala konferenca o regionalnem sodelovanju – SEALL 2015

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je od 23. do 24. septembra 2015 potekalo prvo mednarodno regionalno srečanje pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope SEALL 2015 (SEALL - South East European Association of Law and Related Libraries).

Prva pobuda za začetek mednarodne pravne medknjižnične izmenjave gradiv je prišla že leta 2003 s Pravne fakultete v Mariboru. Slovenske pravne knjižnice pa vse do sedaj niso sodelovale pri delu društva SEALL. Po mariborski pobudi sta Pravni fakulteti v Splitu in Mostarju nadaljevali regionalno sodelovanje pravnih in sorodnih knjižnic, kar je pripeljalo do ustanovitve društva SEALL in prve okrogle mize, ki je bila organizirana leta 2005 v Neumu. Vsa nadaljnja srečanja in sodelovanje bibliotekarjev pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope so se odvijala vsako leto v Neumu in to v okviru mednarodnega znanstvenega posvetovanja »Aktualnosti civilnega in gospodarskega prava in pravnih praks«. Društvo  bibliotekarjev pravnih in sorodnih knjižnic SEALL je postalo eno od prvih društev te vrste na področju celotne regije in je že praznovalo svojo deseto obletnico delovanja.

Eden od mnogih ciljev društva SEALL je predstavitev vloge in prispevka bibliotekarskih in informacijskih strokovnjakov v pravni stroki in znanosti ter širitev mreže SEALL. Zato so se člani SEALL povezali s slovenskimi kolegi in se v okviru letošnjega srečanja SEALL srečali z njimi na Pravni fakulteti v Ljubljani. Več o dogodku ...

Violetta Bottazzo in Irena Kordež

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115