Na Pravni fakulteti je potekala konferenca »Pravo in jezik»


V četrtek, dne 23. novembra 2017, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala mednarodna konferenca Pravo in jezik, ki je na enem mestu zbrala pravnike, prevajalce, terminologe in druge strokovnjake ter študente, da bi ti kritično razpravljali o zgodovinskem in prihodnjem razvoju ter pomenu (pravnega) jezika tako v teoriji kot tudi v praksi in vsakdanu slehernega naslovnika pravne norme.

Konferenca, ki je gostila okoli sto petdeset slušateljic in slušateljev, je nastala v skupni organizaciji z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Po svečanem nagovoru dekana Pravne fakultete, prof. dr. Miha Juharta, in prodekana ter vodje programa ARRS Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni sistem, prof. dr. Grega Strbana, so domači in tuji govorci v štirih vsebinskih sekcijah razpravljali o zagatah prevajanja prava Evropske Unije, o pomenu jezika pri znanstveno-raziskovalnem delu, o zgodovinskem razvoju pravnega jezika ter o njegovih prihodnjih izzivih v praksi.

Osemnajst predavateljic in predavateljev je prišlo iz vrst naše fakultete, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji, Univerze v Zagrebu, Univerze na Dunaju in Univerze v Antwerpnu oziroma KU Leuven.

Za uspešno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi konference se zahvaljujemo kolegicam z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Galerija